Skip to content

Kính nhắm ma pháp mùa 12 | Cách ghép Kính nhắm ma pháp Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Kính nhắm ma pháp là trang bị tấn công dùng cho tướng Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng tăng sức mạnh phép thuật.

Giá: 1050 vàng

Thuộc tính

  • 115 Sức mạnh phép thuật

Bộc Phát: Gây sát thương lên tướng với một Kỹ năng không chỉ định từ xa hơn 700 khoảng cách hoặc Bất Động mục siêu sẽ làm chúng Lộ diện và tăng 10% sát thương bản thân gây ra lên chúng trong 6 giây.

Kỹ năng kích hoạt Bộc Phát cũng nhận được hiệu ứng tăng sát thương. Trợ thủ và bẫy không gây bất động sẽ không kích hoạt hiệu ứng này. Chỉ các Kỹ năng chọn diện tác dụng mới kích hoạt được hiệu ứng này. Khoảng cách được tính từ vị trí thi triển Kỹ năng.

Công thức ghép

Gậy quá khổ + Máy chuyển pha Hextech

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Lưỡi hái sương đen mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Chùy gai Malmortius mùa 12 | Cách ghép Chùy gai Malmortius Liên Minh 2021