Skip to content

Lư Hương Sôi Sục mùa 12 | Cách ghép Lư Hương Sôi Sục Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Lư Hương Sôi Sục là trang bị dùng cho tướng Hỗ Trợ trong Liên Minh với khả năng tăng sức mạnh pháp thuật, hồi máu và năng lượng.

Giá: 2300 vàng

Thuộc tính

  • 60 Sức mạnh công kích
  • 10% Hiệu lực hồi máu và lá chắn
  • 100% Tốc độ hồi năng lượng cơ bản

Cầu Nguyện: Hồi Máu hoặc tạo Lá chắn cho đồng minh sẽ cường hóa cả hai trong 6 giây, cho các Đòn Đánh thêm 10% – 30% (dựa trên cấp của đồng minh) Tốc độ Đánh và 5 – 20 (dựa trên cấp của đồng minh) sát thương phép.

Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.

Công thức ghép

Sách cũ + Di vật tai ương + Sách cũ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Giáp thép cổ ngữ mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Lưỡi hái sương đen mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021