Skip to content

Lưỡi hái linh hồn mùa 12 | Cách ghép Lưỡi hái linh hồn Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Lưỡi hái linh hồn là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ, Đấu Sĩ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương và chí mạng.

Giá: 2900 vàng

Thuộc tính

  • 55 Sức mạnh công kích
  • 20% Tỉ lệ chí mạng
  • 20 Điểm hồi kỹ năng

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (100% Sức mạnh Công kích cơ bản + 40% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương vật lý và hồi lại 3% Năng lượng tối đa (hồi lại sau 1.5 giây).

Công thức ghép

Búa chiến Caulfeild + Thuỷ kiếm + Áo choàng tím

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Đoản đao Navori mùa 12 | Cách ghép Đoản đao Navori Liên Minh 2021

Next article

Huyết đao mùa 12 | Cách ghép Huyết đao Liên Minh 2021