Skip to content

Đoản đao Navori mùa 12 | Cách ghép Đoản đao Navori Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Đoản đao Navori là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ, Đấu Sĩ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương và chí mạng.

Giá: 3400 vàng

Thuộc tính

  • 60 Sức mạnh công kích
  • 20% Tỉ lệ chí mạng
  • 30 Điểm hồi kỹ năng

Nhát Chém Khéo Léo: Những Đòn đánh chí mạng sẽ giảm thời gian hồi của các Kỹ năng cơ bản đi 20% lượng hồi chiêu còn lại của chúng.

Công thức ghép

Búa chiến Caulfeild + Cuốc chim + Áo choàng tím

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Cưa xách hoá kỹ mùa 12 | Cách ghép Cưa xách hoá kỹ Liên Minh 2021

Next article

Lưỡi hái linh hồn mùa 12 | Cách ghép Lưỡi hái linh hồn Liên Minh 2021