Skip to content

Kiếm Doran mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Kiếm Doran là trang bị tấn công khởi đầu dùng cho Xạ Thủ, Sát Thủ, Đấu Sĩ trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương.

Giá: 450 vàng

Thuộc tính

  • 8 Sức mạnh công kích
  • 80 máu

Dày dặn: Nhận 25% hút máu toàn phần.

Hiệu quả Hút Máu Toàn Phần sẽ giảm chỉ còn 33% khi gây sát thương diện rộng hoặc sát thương từ trợ thủ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Đồng hồ ngưng đọng mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Bình máu mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021