Skip to content

Bình máu mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Bình máu là vật phẩm khởi đầu dùng cho các tướng trong Liên Minh với khả năng hồi phục lại lượng máu đã mất của tướng.

Giá: 50 vàng

Thuộc tính

  • Kích Hoạt – Tiêu Thụ: Uống để hồi phục 150 Máu trong 15 giây. Có thể mang đến tối đa 5 Bình Máu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Kiếm Doran mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Dao hung tàn mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021