Skip to content

Giáp thiên nhiên mùa 12 | Cách ghép Giáp thiên nhiên Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Giáp thiên nhiên là trang bị phòng thủ dùng cho tướng Đấu Sĩ, Đỡ Đòn trong Liên Minh với khả năng gia tăng khả mau và kháng phép.

Giá: 2900 vàng

Thuộc tính

  • 300 Máu
  • 60 Kháng phép
  • 5% Tốc độ di chuyển

Hấp Thu: Nhận sát thương từ Kỹ năng cho bạn 6 Tốc độ Di chuyển và Kháng Phép trong 5 giây (cộng dồn tối đa 5 lần; mỗi lần chịu sát thương Kỹ năng khác nhau sẽ cho một cộng dồn).

Công thức ghép

Áo choàng bạc + Hồng ngọc + Đai thanh thoát

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Ngọc quên lãng mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Đai thanh thoát mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021