Skip to content

Các loại Giày trong Liên Minh mùa 11


Written by: Nhi

Trong Liên Minh Huyền Thoại mùa 11 có tất cả 7 loại giày đó là: Giày thường, giày thép gai, giày pháp sư, giày bạc, giày cơ động, giày khai sáng lonia, giày thuỷ ngân.

Giày thường

 • Giá: 300 vàng.
 • + 25 tốc độ di chuyển.

Giày thép gai

 • Giá: 1100 vàng.
 • + 20 giáp.
 • + 45 tốc độ di chuyển.
 • Giảm sát thương nhận vào từ đòn đánh đi 12%.

Giày Pháp Sư

 • Giá: 1100 vàng.
 • + 18 xuyên giáp.
 • + 45 tốc độ di chuyển.

Giày bạc

 • Giá: 900 vàng.
 • +65 Tốc độ Di chuyển
 • Kháng Làm Chậm: Giảm các hiệu ứng làm chậm đi 25%

Giày cơ động

 • Giá: 1000 vàng
 •  +25 Tốc độ Di chuyển.
 • Tăng lên thành +105 Tốc độ Di chuyển sau khi kết thúc trạng thái giao tranh trong 5 giây.

Giày khai sáng Lonia

 • Giá: 900 vàng
 • +15% Giảm thời gian hồi chiêu
 • +45 Tốc độ Di chuyển
 • Giảm thời gian hồi của Phép Bổ Trợ 10%

Giày thuỷ ngân

 • Giá: 1100 vàng.
 • + 25 kháng phép.
 • + 45 tốc độ di chuyển.
 • 30% kháng hiệu ứng.
 • Kháng hiệu ứng giảm thời gian tác dụng của các hiệu ứng Chậm Khiêu Khích, Sợ Hãi, Câm Lặng, Mù, Biến Hóa hoặc Bất Động. Không có tác dụng đối với hiệu ứng Trên Không hoặc Áp Chế.

Giày cuồng nộ

 • 35% Tốc độ đánh.
 • 45 Tốc độ di chuyển.

Previous article

Bình thuốc biến dị mùa 11 - Trang Bị Liên Minh 2021

Next article

Giáp Gai mùa 11 | Cách ghép Giáp Gai Liên Minh 2021