Skip to content

Cưa xách hoá kỹ mùa 12 | Cách ghép Cưa xách hoá kỹ Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Thương phục hận Sherylda là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ, Đấu Sĩ, Sát Thủ trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương và máu.

Giá: 2700 vàng

Thuộc tính

  • 45 Sức mạnh công kích
  • 200 Máu
  • 15 Điểm hồi kỹ năng

Xích Cưa Sắc Nhọn:Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 2 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 60%.

Vết Thương Sâu Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Công thức ghép

Gươm đồ tể + Hồng ngọc + Búa chiến Caulfeild

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Cung xanh mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Đoản đao Navori mùa 12 | Cách ghép Đoản đao Navori Liên Minh 2021