Skip to content

Bùa Nguyệt Thạch mùa 1 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]

Written by


Bùa Nguyệt Thạch là trang bị thần thoại dùng cho Hỗ Trợ giúp buff tốt cho đồng đội và tăng thêm các chỉ số khi giao tranh kéo dài.

Giá: 2700 vàng

Thuộc tính

  • Máu: 200
  • Sát thương phép: 40
  • Điểm hồi kỹ năng: 10
  • Hồi mana: 100%
  • Ánh sao sự sống: Khi tạo hiệu ứng bằng đòn đánh hoặc kỹ năng trong giao tranh, hồi 30-60 (đồng mình cấp 1-18) máu cho đồng minh thấp nhất gần đó (2 giây mỗi chiêu). Mỗi giây khi chiến đấu với tướng tăng 37,5% hiệu ứng hồi máu (tối đa + 150%).
  • Nội tại Thần Thoại: Tăng thêm 5 điểm hồi kỹ năng cho mỗi trang bị Huyền Thoại.

Công thức ghép

Công thức: Hỏa Ngọc + Gương Thần Bandle + 850 vàng

Trang bị Thần Thoại là một khái niệm hoàn toàn mới đóng vai trò nền tảng cho lối chơi của bất kỳ vị tướng nào với nội tại và chỉ số vô cùng mạnh mẽ.

Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu 1 trang bị Thần Thoại, nó sẽ là trang bị được hoàn thành đầu tiên ảnh hưởng đến tất cả các trang bị của tướng.

Một số các trang bị thần thoại không phải mới hoàn toàn mà có thể được kết hợp với các trang bị cũ.

Có tổng cộng 23 trang bị thần thoại trong cửa hàng dành cho các lớp tướng khác nhau trong Liên Minh Huyền Thoại: Xạ Thủ, Sát Thủ, Đấu Sĩ, Pháp Sư, Đỡ Đòn, Hỗ Trợ.

Previous article

Dây chuyền Iron Solari mùa 1 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]

Next article

Trát Lệnh Đế Vương mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]
[X]