Skip to content

Dây chuyền chữ thập mùa 12 | Cách ghép Dây chuyền chữ thập Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Dây chuyền chữ thập là trang bị dùng cho tướng pháp sư trong Liên Minh với khả năng tăng sức mạnh pháp thuật, kháng phép.

Giá: 2500 vàng

Thuộc tính

  • 65 Sức mạnh công kích
  • 45 Kháng phép
  • 10 Điểm hồi kỹ năng

Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Phép chặn Kỹ năng tiếp theo của kẻ địch (hồi lại sau 40 giây).

Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương từ tướng trước khi nó hồi xong.

Công thức ghép

Sách quỷ + Dây chuyền sự sống

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Đao tím mùa 12 | Cách ghép Đao tím Liên Minh 2021

Next article

Dây chuyền sự sống mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021