Skip to content

Song kiếm mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Song kiếm là trang bị tấn công dùng để ghép thành các trang bị lớn cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng tốc độ đánh và chí mạng.

Giá: 1050 vàng

Thuộc tính

  • 18% Tốc độ đánh
  • 15% Tỉ lệ chí mạng

Cuồng: Tăng 7% tốc độ di chuyển.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Xem bài viết

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Samira mùa 12: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Samira mạnh nhất

Next article

Mảnh vỡ Kircheis mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021