Skip to content

Chuông bảo hộ Mikael mùa 12 | Cách ghép Chuông bảo hộ Mikael Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Chuông bảo hộ Mikael là trang bị dùng cho tướng hỗ trợ trong Liên Minh với khả năng tăng hồi máu và lá chắn.

Giá: 2300 vàng

Thuộc tính

  • 20% Hiệu lực hồi máu và lá chắn
  • 50 Kháng phép
  • 15 Điểm hồi kỹ năng
  • 100% Tốc độ hồi năng lượng cơ bản

Kích hoạt – Thanh Tẩy: Loại bỏ tất cả hiệu ứng khống chế (ngoại trừ Hất Tung và Áp Chế khỏi một tướng đồng minh và hồi cho họ 100 – 200 (dựa trên cấp độ của đồng minh) Máu (hồi lại sau 120 giây).

Công thức ghép

Di vật tai ương + Áo choàng bạc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Lời thề hiệp sĩ mùa 12 | Cách ghép Lời thề hiệp sĩ Liên Minh 2021

Next article

Bình thải hoá dược mùa 12 | Cách ghép Bình thải hoá dược Liên Minh 2021