Skip to content

Lời thề hiệp sĩ mùa 12 | Cách ghép Lời thề hiệp sĩ Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Lời thề hiệp sĩ là trang bị dùng cho tướng đỡ đòn trong Liên Minh với khả năng tăng máu và tốc độ hồi máu.

Giá: 2300 vàng

Thuộc tính

  • 400 Máu
  • 10 Điểm hồi kỹ năng
  • 300% Tốc độ hồi máu cơ bản

Kích hoạt – Cam Kết: Chỉ định một đồng minh là người Xứng Đáng (hồi lại sau 60 giây).

Hy Sinh: Khi đồng minh Xứng Đáng ở gần bên, gánh chịu 15% sát thương họ phải nhận và nếu họ có ít hơn 50% Máu, nhận 35% Tốc độ Di chuyển về phía họ.

Một tướng chỉ có thể được kết nối bởi một Lời Thề Hiệp Sĩ trong một thời điểm. Việc chuyển tải sát thương sẽ bị vô hiệu hóa nếu bạn có ít hơn 30% Máu.

Công thức ghép

Vòng tay pha lê + Ngọc lục bảo + Hoả ngọc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Shyvana mùa 12: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Shyvana mạnh nhất

Next article

Chuông bảo hộ Mikael mùa 12 | Cách ghép Chuông bảo hộ Mikael Liên Minh 2021