Skip to content

Bình thải hoá dược mùa 12 | Cách ghép Bình thải hoá dược Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Bình thải hoá dược là trang bị dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương phép và tốc độ hồi năng lượng.

Giá: 2300 vàng

Thuộc tính

  • 50 Sức mạnh phép thuật
  • 20 Điểm hồi kỹ năng
  • 100% Tốc độ hồi năng lượng cơ bản

Dung Dịch Độc Tố: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Hồi máu hoặc tạo lá chắn cho một đồng minh khiến lượng sát thương tiếp theo của họ lên tướng địch sẽ áp dụng 60% Vết Thương Sâu.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Công thức ghép

Ngọc Quên Lãng + Gương Thần Bandle

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Chuông bảo hộ Mikael mùa 12 | Cách ghép Chuông bảo hộ Mikael Liên Minh 2021

Next article

Vương miện Shurelya mùa 12 | Cách ghép Vương miện Shurelya Liên Minh 2022