Skip to content

Các trang bị đi rừng Liên Minh Huyền Thoại 2021


Written by: Nhi

Để đi rừng bạn cần có trang bị đi rừng, vậy trong Liên Minh có những trang bị đi rừng nào và cách sử dụng như thế nào. Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Dao găm băng giá

12% Hút Máu Toàn Phần với Quái Rừng
Héo Úa: Gây sát thương lên Quái sẽ thiêu đốt chúng, gây (60 + 10% Sức mạnh Phép thuật + 50% Sức mạnh Công kích cộng thêm + 2% Máu cộng thêm) sát thương phép trong 5 giây.
Đường Tái Tê: Sử dụng Trừng Phạt 5 lần sẽ tiêu hao trang bị này và nâng cấp Trừng Phạt của bạn thành Trừng Phạt Tái Tê. Khi trừng phạt tướng, Trừng Phạt Tái Tê gây 28 – 164 (dựa trên cấp độ) sát thương chuẩn và đánh cắp 20% Tốc độ Di chuyển của chúng trong 2 giây.
Thợ Săn: Giết Quái To cho thêm kinh nghiệm.
Thu Thập: Hồi phục tối đa 8 năng lượng mỗi giây khi ở trong Rừng hoặc trên Sông.
Tiêu thụ trang bị này sẽ giúp tất cả trang bị khác nhận thêm hiệu ứng vĩnh viễn. Nếu bạn đã nhận vàng từ lính nhiều hơn từ quái vật, thì vàng và kinh nghiệm từ lính sẽ giảm mạnh.

Dao găm nham thạch

12% Hút Máu Toàn Phần với Quái Rừng
Héo Úa: Gây sát thương lên Quái sẽ thiêu đốt chúng, gây (60 + 10% Sức mạnh Phép thuật + 50% Sức mạnh Công kích cộng thêm + 2% Máu cộng thêm) sát thương phép trong 5 giây.
Đường Tái Tê: Sử dụng Trừng Phạt 5 lần sẽ tiêu hao trang bị này và nâng cấp Trừng Phạt của bạn thành Trừng Phạt Tái Tê. Khi trừng phạt tướng, Trừng Phạt Tái Tê gây 28 – 164 (dựa trên cấp độ) sát thương chuẩn và đánh cắp 20% Tốc độ Di chuyển của chúng trong 2 giây.
Thợ Săn: Giết Quái To cho thêm kinh nghiệm.
Thu Thập: Hồi phục tối đa 8 năng lượng mỗi giây khi ở trong Rừng hoặc trên Sông.
Tiêu thụ trang bị này sẽ giúp tất cả trang bị khác nhận thêm hiệu ứng vĩnh viễn. Nếu bạn đã nhận vàng từ lính nhiều hơn từ quái vật, thì vàng và kinh nghiệm từ lính sẽ giảm mạnh.

Rựa thợ săn

Trang bị đi rừng khởi đầu.

Rựa thợ săn
Rựa thợ săn
 • Giá: 350
 • +8% Hút máu đối với Quái rừng
 • Nội tại Duy Nhất – Vuốt: Đòn đánh thường gây thêm 20 sát thương với Quái rừng. Tiêu diệt Quái rừng lớn sẽ nhận thêm 15 kinh nghiệm.

Bùa thợ săn

Trang bị đi rừng khởi đầu.

Bùa thợ săn
Bùa thợ săn
 • Giá: 350
 • +150% tốc độ hồi năng lượng khi ở khu vực rừng.
 • Nội tại Duy Nhất – Nanh: Gây sát thương lên quái sẽ hồi lại 25 máu trong 5 giây. Tăng thêm +15 kinh nghiệm khi tiêu diệt Quái to.

Gươm truy tung phù phép: Quỷ Lửa

Ưu tiên các tướng đi rừng chống chịu.

Gươm truy tung phù phép: Quỷ lửa
Gươm truy tung phù phép: Quỷ lửa
 • Giá: 2625 vàng
 • +400 máu
 • +15% máu cộng thêm
 • Nội tại duy nhất – Hiến tế: Gây 7 (+2 mỗi cấp tướng) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên. Gây thêm 100% sát thương lên quái

Gươm truy tung phù phép: Thần vọng

Ưu tiên các tướng đi rừng sát thương phép.

Gươm truy tung phù phép: Thần vọng
Gươm truy tung phù phép: Thần vọng
 • Tổng giá: 2625 vàng
 • Công thức: Linh Hồn Lạc Lõng + Gươm Truy Tung + Sách Cũ + 345 vàng => Gươm Truy Tung + Bí Chương Thất Truyền + 325 vàng
 • Không còn tăng 7% Tốc độ Di chuyển, thay vào đó tăng 300 Năng lượng và 10% Giảm Hồi chiêu.

Gươm truy tung phù phép: Huyết đao

Ưu tiên các tướng đi rừng sát thương vật lý.

Gươm truy tung phù phép: Huyết đao
Gươm truy tung phù phép: Huyết đao
 • Giá: 2625 vàng
 • +50% tốc độ đánh
 • Nội tại duy nhất: Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý bằng 4% máu tối đa của mục tiêu (tối đa 75 lên lính và quái) khi trúng đích

Gươm truy tung phù phép: Chiến binh

Ưu tiên các tướng đi rừng sát thương vật lý.

Gươm truy tung phù phép: Chiến binh
Gươm truy tung phù phép: Chiến binh
 • Giá: 2625 vàng
 • +60 sát thương vật lý
 • +10% giảm thời gian hồi chiêu

Đao đụng độ phù phép: Thần vọng

Ưu tiên các tướng đi rừng sát thương phép.

Đao đụng độ phù phép: Thần vọng
Đao đụng độ phù phép: Thần vọng
 • Giá: 2625 vàng
 • +60 sức mạnh phép thuật
 • +7% tốc độ di chuyển
 • Nội tai duy nhất – Vọng âm: Nhận điểm tích trữ khi di chuyển hoặc dùng kỹ năng. Ở 100 điểm tích trữ, kỹ năng trúng đích tiếp theo dùng mọi điểm tích trữ để gây 60 (+10% sức mạnh phép thuật) sát thương phép cộng thêm cho tối đa 4 mục tiêu
 • Hiệu ứng này gây 250% sát thương cho Quái to, đánh vào quái to với hiệu ứng này sẽ hồi lại 18% năng lương tổn thất

Đao đụng độ phù phép: Quỷ lửa

Ưu tiên các tướng đi rừng chống chịu.

Đao đụng độ phù phép: Quỷ lửa
Đao đụng độ phù phép: Quỷ lửa
 • Giá: 2625 vàng
 • +400 máu
 • +15% máu cộng thêm
 • Nội tại duy nhất – Hiến tế: Gây 7 (+2 mỗi cấp tướng) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên. Gây thêm 100% sát thương lên quái

Đao đụng độ phù phép: Huyết đao

Ưu tiên các tướng đi rừng sát thương vật lý.

Đao đụng độ phù phép: Huyết đao
Đao đụng độ phù phép: Huyết đao
 • Giá: 2625 vàng
 • Tốc độ đánh và sát thương trên đòn đánh tăng lên 40% ⇒ 50%
 • SÁT THƯƠNG TRÊN ĐÒN ĐÁNH 3% máu tối đa của mục tiêu ⇒ 4% máu tối đa của mục tiêu

Đao đụng độ phù phép: Chiến binh

Ưu tiên các tướng đi rừng sát thương vật lý.

Đao đụng độ phù phép: Chiến binh
Đao đụng độ phù phép: Chiến binh
 • Giá: 2625 vàng
 • +60 sát thương vật lý
 • +10% giảm thời gian hồi chiêu

Previous article

Cách thoát trận nhanh LOL khi ở trong game

Next article

Top 5 tướng khắc chế Omen