Skip to content

Giáp tâm linh mùa 12 | Cách ghép Giáp tâm linh Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Giáp tâm linh là trang bị Phòng Thủ dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng gia tăng káng phép, máu và hồi máu.

Giá: 2900 vàng

Thuộc tính

  • 450 Máu
  • 40 Kháng phép
  • 10 Điểm hồi kỹ năng
  • 100% Tốc độ hồi máu cơ bản

Nguồn Sống Bất Tận: Tăng hiệu quả khả năng Hồi máu và tạo Lá chắn trên bạn lên 25%.

Công thức ghép

Áo choàng ám ảnh + Hoả ngọc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Bùa tiên mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Áo choàng ám ảnh mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021