Skip to content

Lưỡi Hái U Linh mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Lưỡi Hái U Linh là trang bị tấn công dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương và máu.

Giá: 400 vàng

Thuộc tính

  • 10 Sức mạnh công kích
  • 70 Máu
  • Vàng mỗi 10 giầy: 3

NỘI TẠI DUY NHẤTCỐNG PHẨM: Đòn đánh và kĩ năng gây sát thương lên tướng địch hoặc công trình cho 15 vàng. Có thể xảy ra tối đa 3 lần trong vòng 30 giây.

KÍCH HOẠT DUY NHẤTCẮM MẮT: Cắm xuống một Mắt Xanh. Sở hữu tối đa 3 tích trữ, sẽ được sạc lại mỗi khi quay về cửa hàng.NHIỆM VỤNhận 1000 vàng từ Cống Phẩm để nâng cấp trang bị này thành Lưỡi Hái Sương Đen.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Di vật tai ương mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Kiếm Răng Cưa mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021