Skip to content

Kiếm Răng Cưa mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Kiếm Răng Cưa là trang bị tấn công dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương và kháng phép.

Giá: 1300 vàng

Thuộc tính

  • 25 Sức mạnh công kích
  • 35 Kháng phép

Nội tại DUY NHẤT: Nếu bạn nhận sát thương phép làm giảm lượng máu tối đa dưới 30 %, trước tiên bạn nhận được một lá chắn hấp thụ 110 – 280 sát thương phép (tùy theo cấp) trong 5 giây ( 90 giây hồi chiêu).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Lưỡi Hái U Linh mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Máy chuyển pha Hextech mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021