Skip to content

Đội hình Thượng Long DTCL mùa 7.5


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách build đội hình và lên đồ cho đội hình Thượng Long siêu mạnh trong DTCL mùa 7.5 mà các bạn nên chơi thử 1 lần.

Đội hình Thượng Long DTCL

Cập nhật danh sách các đội hình Thượng Long mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5.

8 Thượng Long + 3 Pháp Sư

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-thuong-long-dtcl-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Lux, Sylas.

Sức mạnh của Thượng Long:

Không thay đổi mốc buff nhưng sẽ không còn tỉ lệ roll ra tướng Thượng Long ở lượt roll lần thứ 5 nữa. Mà giờ sẽ cung cấp cho người chơi một ngọc Thượng Long, chất lượng đồ trong ngọc Thượng Long sẽ dựa vào cấp sao của các tướng Thượng Long. Còn đâu thì các tướng Thượng Long được cộng thêm SMPT.

 • 3 Thượng Long: 10 SMPT
 • 5 Thượng Long: 40 SMPT, ngọc tăng tỉ lệ ra đồ
 • 8 Thượng Long: 75 SMPT

Sức mạnh của Pháp Sư

Các Pháp Sư cast chiêu hai lần, ở lần cast thứ hai thì SMPT sẽ thay đổi ở một mức phần trăm khác dựa trên lượng Pháp Sư đang có ở trên sàn.

 • 3 Pháp Sư: 80% SMPT
 • 5 Pháp Sư: 105% SMPT
 • 7 Pháp Sư: 130% SMPT
 • 9 Pháp Sư: 175% SMPT

5 Thượng Long + 3 Xạ Tiễn

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-thuong-long-dtcl-75-1

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Sylas, Varus.

Sức mạnh của Thượng Long:

Không thay đổi mốc buff nhưng sẽ không còn tỉ lệ roll ra tướng Thượng Long ở lượt roll lần thứ 5 nữa. Mà giờ sẽ cung cấp cho người chơi một ngọc Thượng Long, chất lượng đồ trong ngọc Thượng Long sẽ dựa vào cấp sao của các tướng Thượng Long. Còn đâu thì các tướng Thượng Long được cộng thêm SMPT.

 • 3 Thượng Long: 10 SMPT
 • 5 Thượng Long: 50 SMPT, ngọc tăng tỉ lệ ra đồ
 • 7 Thượng Long: 90 SMPT

Sức mạnh của Xạ Tiễn:

Xạ Tiễn nhận thêm 2 ô phạm vi tấn công. Đồng thời nhận thêm tốc độ tấn công cho mỗi ô giữa họ và mục tiêu.

 • 2 Xạ Tiễn: 12% tốc độ đánh
 • 4 Xạ Tiễn: 25% tốc độ đánh
 • 6 Xạ Tiễn: 40% tốc độ đánh

3 Thượng Long + 7 Pháp Sư

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-thuong-long-dtcl-75-2

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Skarner, Nomsy.

Sức mạnh của Thượng Long:

Không thay đổi mốc buff nhưng sẽ không còn tỉ lệ roll ra tướng Thượng Long ở lượt roll lần thứ 5 nữa. Mà giờ sẽ cung cấp cho người chơi một ngọc Thượng Long, chất lượng đồ trong ngọc Thượng Long sẽ dựa vào cấp sao của các tướng Thượng Long. Còn đâu thì các tướng Thượng Long được cộng thêm SMPT.

 • 3 Thượng Long: 10 SMPT
 • 5 Thượng Long: 50 SMPT, ngọc tăng tỉ lệ ra đồ
 • 7 Thượng Long: 90 SMPT

Sức mạnh của Pháp Sư:

Chọn một tướng Chiến Binh Rồng nhận phước lành của rồng và trở thành Thủ Lĩnh Rồng. Thủ Lĩnh Rồng nhận thêm máu, phần trăm SMPT và mana. Mỗi cấp độ của Thủ Lĩnh Rồng tăng thêm buff thưởng.

 • 3 Chiến Binh Rồng: 600 máu, 25% SMPT
 • 6 Chiến Binh Rồng: 1200 máu, 50% SMPT
 • 9 Chiến Binh Rồng: 1800 máu, 80% SMPT

Xem thêm: Đội hình Rồng Luyện DTCL mùa 7.5

Previous article

Đội hình Rồng Luyện ĐTCL mùa 7.5

Next article

Đội hình Ám Long DTCL mùa 7.5