Skip to content

Đội hình Rồng Luyện ĐTCL mùa 7.5


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách build đội hình và lên đồ cho đội hình Rồng Luyện siêu mạnh trong ĐTCL mùa 7.5 mà các bạn nên chơi thử 1 lần.

Đội hình Rồng Luyện ĐTCL

Cập nhật danh sách các đội hình Rồng Luyện mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5

Rồng Luyện + 4 Pháo Thủ

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-rong-luyen-dtcl-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Zeri, Idas.

Sức mạnh của Rồng Luyện:

 • Măm Măm nhận một hệ tộc ngẫu nhiên khi bắt đầu trận (Pháp Sư/ Thuật Sĩ/ Pháo Thủ), đồng thời triệu hồi một đồng đội cũ bao gồm các tướng Luyện Rồng của mùa 7 cũ đó là Heimerdinger, Lulu và Tristana hỗ trợ bản thân mình, các tướng Luyện Rồng này cũng sẽ có hệ tộc giống của Măm Măm.
 • Kỹ năng của các tướng Luyện Rồng cũng giống như Măm Măm. Khi Măm Măm chết, tướng Luyện Rồng nhận thêm 100% tốc đánh.

Sức mạnh của Pháo thủ:

Cứ sau 5 giây, Pháo Thủ bắn một quả pháo thần công gây thêm phần trăm STVL diện rộng vào vị trí của mục tiêu.

 • 2 Pháo Thủ: 180% AD
 • 3 Pháo Thủ: 240% AD
 • 4 Pháo Thủ: 300% AD
 • 5 Pháo Thủ: 400% AD

Rồng Luyện + 4 Thuật Sĩ

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-rong-luyen-dtcl-75-1

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Nomsy, Idas.

Sức mạnh của Rồng Luyện:

 • Măm Măm nhận một hệ tộc ngẫu nhiên khi bắt đầu trận (Pháp Sư/ Thuật Sĩ/ Pháo Thủ), đồng thời triệu hồi một đồng đội cũ bao gồm các tướng Luyện Rồng của mùa 7 cũ đó là Heimerdinger, Lulu và Tristana hỗ trợ bản thân mình, các tướng Luyện Rồng này cũng sẽ có hệ tộc giống của Măm Măm.
 • Kỹ năng của các tướng Luyện Rồng cũng giống như Măm Măm. Khi Măm Măm chết, tướng Luyện Rồng nhận thêm 100% tốc đánh.

Sức mạnh của Thuật Sĩ:

Khi đồng minh hoặc tướng địch sử dụng kỹ năng của họ, tướng Thuật Sĩ nhận thêm mana.

 • 2 Thuật Sĩ: Thêm 3 mana
 • 4 Thuật Sĩ: Thêm 6 mana
 • 6 Thuật Sĩ: Thêm 10 mana

Rồng Luyện + 5 Pháp Sư

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-rong-luyen-dtcl-75-2

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Sylas, Nomsy.

Sức mạnh của Rồng Luyện:

 • Măm Măm nhận một hệ tộc ngẫu nhiên khi bắt đầu trận (Pháp Sư/ Thuật Sĩ/ Pháo Thủ), đồng thời triệu hồi một đồng đội cũ bao gồm các tướng Luyện Rồng của mùa 7 cũ đó là Heimerdinger, Lulu và Tristana hỗ trợ bản thân mình, các tướng Luyện Rồng này cũng sẽ có hệ tộc giống của Măm Măm.
 • Kỹ năng của các tướng Luyện Rồng

Sức mạnh của Pháp Sư:

Chọn một tướng Chiến Binh Rồng nhận phước lành của rồng và trở thành Thủ Lĩnh Rồng. Thủ Lĩnh Rồng nhận thêm máu, phần trăm SMPT và mana. Mỗi cấp độ của Thủ Lĩnh Rồng tăng thêm buff thưởng.

 • 3 Chiến Binh Rồng: 600 máu, 25% SMPT
 • 6 Chiến Binh Rồng: 1200 máu, 50% SMPT
 • 9 Chiến Binh Rồng: 1800 máu, 80% SMPT

Xem thêm: Đội hình Thuỷ Long ĐTCL mùa 7.5

Previous article

Đội hình Địa Long ĐTCL mùa 7.5

Next article

Đội hình Thượng Long DTCL mùa 7.5