Skip to content

Đội hình Lôi Long DTCL mùa 7.5


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách build đội hình và lên đồ cho đội hình Lôi Long siêu mạnh trong DTCL mùa 7.5 mà các bạn nên chơi thử 1 lần.

Đội hình Lôi Long DTCL

Cập nhật danh sách các đội hình Lôi Long mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5.

8 Lôi Long

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

8-Tempest-tft-comps-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Lee Sin, Volibear.

Sử dụng Ấn Lôi Long.

Sức mạnh của Lôi Long:

Sau 8 giây sấm sét sẽ đánh xuống sân đấu. Kẻ địch trúng phải bị làm choáng 1 giây và chịu sát thương chuẩn tương đương một lượng % Máu tối đa của chúng. Sau đó, tướng Lôi Long được tăng tốc độ đánh.

 • 2 Lôi Long: 5% sát thương chuẩn, 10% tốc đánh
 • 4 Lôi Long: 15% sát thương chuẩn, 30% tốc đánh
 • 6 Lôi Long: 25% sát thương chuẩn, 60% tốc đánh
 • 8 Lôi Long: 35% sát thương chuẩn, 120% tốc đánh

6 Lôi Long + 4 Chiến Binh Rồng

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-loi-long-dtcl-75-2

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Lee Sin, Ao Shin.

Sức mạnh của Lôi Long:

Sau 8 giây sấm sét sẽ đánh xuống sân đấu. Kẻ địch trúng phải bị làm choáng 1 giây và chịu sát thương chuẩn tương đương một lượng % Máu tối đa của chúng. Sau đó, tướng Lôi Long được tăng tốc độ đánh.

 • 2 Lôi Long: 5% sát thương chuẩn, 10% tốc đánh
 • 4 Lôi Long: 15% sát thương chuẩn, 30% tốc đánh
 • 6 Lôi Long: 25% sát thương chuẩn, 60% tốc đánh
 • 8 Lôi Long: 35% sát thương chuẩn, 120% tốc đánh

Sức mạnh của Chiến Binh Rồng:

Chọn một tướng Chiến Binh Rồng nhận phước lành của rồng và trở thành Thủ Lĩnh Rồng. Thủ Lĩnh Rồng nhận thêm máu, phần trăm SMPT và mana. Mỗi cấp độ của Thủ Lĩnh Rồng tăng thêm buff thưởng.

 • 2 Chiến Binh Rồng: 300 máu, 18% SMPT
 • 4 Chiến Binh Rồng: 550 máu, 30% SMPT
 • 6 Chiến Binh Rồng: 800 máu, 50% SMPT
 • 8 Chiến Binh Rồng: 1500 máu, 75% SMPT

2 Lôi Long + Sát Thủ

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-loi-long-dtcl-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Nilah, Graves.

Sức mạnh của Lôi Long:

Sau 8 giây sấm sét sẽ đánh xuống sân đấu. Kẻ địch trúng phải bị làm choáng 1 giây và chịu sát thương chuẩn tương đương một lượng % Máu tối đa của chúng. Sau đó, tướng Lôi Long được tăng tốc độ đánh.

 • 2 Lôi Long: 5% sát thương chuẩn, 10% tốc đánh
 • 4 Lôi Long: 15% sát thương chuẩn, 30% tốc đánh
 • 6 Lôi Long: 25% sát thương chuẩn, 60% tốc đánh
 • 8 Lôi Long: 35% sát thương chuẩn, 120% tốc đánh

Sức mạnh của Sát Thủ:

Sát thủ như mọi mùa, nhận thêm tỉ lệ chí mạng và sát thương chí mạng

 • 2 Sát Thủ: 15% tỉ lệ chí mạng, 25% sát thương chí mạng
 • 4 Sát Thủ: 30% tỉ lệ chí mạng, 45% sát thương chí mạng
 • 6 Sát Thủ: 45% tỉ lệ chí mạng, 70% sát thương chí mạng

Xem thêm: Đội hình Bang Hội DTCL mùa 7.5

Previous article

Đội hình Bang Hội DTCL mùa 7.5

Next article

Đội hình Đồ Long DTCL mùa 7.5