Skip to content

Đội hình Cuồng Long DTCL mùa 7.5


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách build đội hình và lên đồ cho đội hình Cuồng Long siêu mạnh trong DTCL mùa 7.5 mà các bạn nên chơi thử 1 lần.

Đội hình Cuồng Long DTCL

Cập nhật danh sách các đội hình Lôi Long mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5.

8 Cuồng Long + 3 Bang Hội

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-cuong-long-dtcl-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Xayah, Shyvana.

Sức mạnh của Cuồng Long:

Chuyển hóa năng lượng thành Nộ, tấn công cho 15 Nộ. Sau khi sử dụng kỹ năng, tướng sẽ phát Nộ trong 4 giây. Trong khoảng thời gian này, họ nhận thêm 25% Tốc độ đánh nhưng không nhận thêm Nộ. Tướng Cuồng Long nhận thêm Tốc Độ Đánh và Hút Máu khi Nộ.

 • 2 Cuồng Long: 60% tốc đánh cộng thêm, 15% hút máu toàn phần
 • 4 Cuồng Long: 12% tốc đánh cộng thêm, 30% hút máu toàn phần
 • 6 Cuồng Long: 205% tốc đánh cộng thêm, 50% hút máu toàn phần
 • 8 Cuồng Long: 280% tốc đánh cộng thêm, 75% hút máu toàn phần

Sức mạnh của Bang Hội:

Tướng Bang Hội nhận thêm chỉ số độc nhất cho đội hình, các thành viên Bang Hội nhận gấp đôi lượng chỉ số tăng thêm dựa trên số thành viên Bang Hội tham gia giao tranh.

 • Nếu triệu hồi Sejuani lên sân: Tăng 100 Máu.
 • Nếu triệu hồi Twitch lên sân: Tăng 10% Tốc Độ Đánh.
 • Nếu triệu hồi Jayce lên sân: Tăng 5 Sát thương vật lý và Sát thương kỹ năng.
 • Nếu triệu hồi Bard lên sân: Mỗi đòn đánh của toàn bộ tướng sẽ được hồi 2 năng lượng.
 • Nếu triệu hồi Tưng Tửng lên sân: Tăng 10 Giáp và Kháng phép.
 • Nếu có Ấn Bang Hội trên sân: Toàn đội hình sẽ nhận thêm 3% Hút Máu Toàn Phần.

Còn các tướng Bang Hội thì lại nhận nhiều hơn các hiệu ứng này.

 • 1 Bang Hội: 100% thưởng
 • 2 Bang Hội: 120% thưởng
 • 3 Bang Hội: 140% thưởng
 • 4 Bang Hội: 160% thưởng
 • 5 Bang Hội: 180% thưởng
 • 6 Bang Hội: 200% thưởng
 • 7 Bang Hội: 220% thưởng
 • 8 Bang Hội: 250% thưởng

6 Cuồng Long + 3 Bang Hội

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-cuong-long-dtcl-75-1

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Xayah, Shyvana.

Sức mạnh của Cuồng Long:

Chuyển hóa năng lượng thành Nộ, tấn công cho 15 Nộ. Sau khi sử dụng kỹ năng, tướng sẽ phát Nộ trong 4 giây. Trong khoảng thời gian này, họ nhận thêm 25% Tốc độ đánh nhưng không nhận thêm Nộ. Tướng Cuồng Long nhận thêm Tốc Độ Đánh và Hút Máu khi Nộ.

 • 2 Cuồng Long: 60% tốc đánh cộng thêm, 15% hút máu toàn phần
 • 4 Cuồng Long: 12% tốc đánh cộng thêm, 30% hút máu toàn phần
 • 6 Cuồng Long: 205% tốc đánh cộng thêm, 50% hút máu toàn phần
 • 8 Cuồng Long: 280% tốc đánh cộng thêm, 75% hút máu toàn phần

Sức mạnh của Bang Hội:

Tướng Bang Hội nhận thêm chỉ số độc nhất cho đội hình, các thành viên Bang Hội nhận gấp đôi lượng chỉ số tăng thêm dựa trên số thành viên Bang Hội tham gia giao tranh.

 • Nếu triệu hồi Sejuani lên sân: Tăng 100 Máu.
 • Nếu triệu hồi Twitch lên sân: Tăng 10% Tốc Độ Đánh.
 • Nếu triệu hồi Jayce lên sân: Tăng 5 Sát thương vật lý và Sát thương kỹ năng.
 • Nếu triệu hồi Bard lên sân: Mỗi đòn đánh của toàn bộ tướng sẽ được hồi 2 năng lượng.
 • Nếu triệu hồi Tưng Tửng lên sân: Tăng 10 Giáp và Kháng phép.
 • Nếu có Ấn Bang Hội trên sân: Toàn đội hình sẽ nhận thêm 3% Hút Máu Toàn Phần.

Còn các tướng Bang Hội thì lại nhận nhiều hơn các hiệu ứng này.

 • 1 Bang Hội: 100% thưởng
 • 2 Bang Hội: 120% thưởng
 • 3 Bang Hội: 140% thưởng
 • 4 Bang Hội: 160% thưởng
 • 5 Bang Hội: 180% thưởng
 • 6 Bang Hội: 200% thưởng
 • 7 Bang Hội: 220% thưởng
 • 8 Bang Hội: 250% thưởng

4 Cuồng Long + 4 Hoá Hình

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-cuong-long-dtcl-75-2

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Varus, Shyvana.

Sức mạnh của Cuồng Long:

Chuyển hóa năng lượng thành Nộ, tấn công cho 15 Nộ. Sau khi sử dụng kỹ năng, tướng sẽ phát Nộ trong 4 giây. Trong khoảng thời gian này, họ nhận thêm 25% Tốc độ đánh nhưng không nhận thêm Nộ. Tướng Cuồng Long nhận thêm Tốc Độ Đánh và Hút Máu khi Nộ.

 • 2 Cuồng Long: 60% tốc đánh cộng thêm, 15% hút máu toàn phần
 • 4 Cuồng Long: 12% tốc đánh cộng thêm, 30% hút máu toàn phần
 • 6 Cuồng Long: 205% tốc đánh cộng thêm, 50% hút máu toàn phần
 • 8 Cuồng Long: 280% tốc đánh cộng thêm, 75% hút máu toàn phần

Sức mạnh của Hoá Hình:

Hóa Hình nhận thêm máu khi biến hình

 • 2 Hóa Hình: 50% HP tối đa
 • 4 Hóa Hình: 150% HP tối đa

Xem thêm: Đội hình Đồ Long DTCL mùa 7.5

Previous article

Đội hình Đồ Long DTCL mùa 7.5

Next article

Đội hình Huyễn Long DTCL mùa 7.5