Skip to content

Đá toả sáng bảo hộ mùa 12 | Cách ghép Đá toả sáng bảo hộ Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Đá toả sáng bảo hộ là trang bị tấn công dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng sức mạnh phép thuật.

Giá: 2300 vàng

Thuộc tính

  • 40 Điểm hồi kỹ năng
  • 10% Tốc độ di chuyển

Nội tại DUY NHẤT: Vật phẩm này có thể lưu trữ tối đa 3 Thẻ Điều Khiển đã mua.

Nội tại DUY NHẤT: Tăng số giới hạn của Phường Tàng hình và Phường Kiểm soát của bạn lên 1 . 

Yêu cầu cấp độ 13 để mua. Yêu cầu đặt 20 Thẻ tàng hình hoặc Thẻ Totem để mua. Yêu cầu Watchful Wardstone để mua.

Công thức ghép

Nâng cấp từ watchful wardstone.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Kiếm âm u mùa 12 | Cách ghép Kiếm âm u Liên Minh 2021

Next article

Đao tím mùa 12 | Cách ghép Đao tím Liên Minh 2021