Skip to content

Nhẫn doran mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Nhẫn doran là trang bị khởi đầu dùng cho Pháp Sư trong Liên Minh với khả năng tăng sức mạnh phép thuật và hồi mana khi hạ gụt máu.

Giá: 400 vàng

Thuộc tính

  • 15 Sức mạnh phép thuật
  • 70 máu

Tập Trung: Đòn đánh gây thêm 5 sát thương vật lý lên lính.
Hút Tài Nguyên: Hạ gục một đơn vị lính hồi lại 6 Năng lượng. Nếu không thể nhận Năng lượng, sẽ được hồi lại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Rìu Tiamat mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Khiên Doran mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021