Skip to content

Gươm của vua vô danh mùa 12 | Cách ghép Gươm của vua vô danh Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Gươm của vua vô danh là trang bị tấn công dùng cho tướng Xạ Thủ, Sát Thủ, Đấu Sĩ trong Liên Minh với khả năng hút máu, tăng sát thương và tốc độ đánh.

Giá: 3200 vàng

Thuộc tính

  • 40 Sức mạnh công kích
  • 25% Tốc độ đánh
  • 12% Hút máu

Lưỡi Gươm Suy Vong: Các gây thêm sát thương vật lý tương đương với (10% với tướng Cận Chiến | 6% với tướng Đánh Xa) Máu hiện tại của mục tiêu.
Hút Tài Nguyên: Tấn công một tướng 3 lần sẽ gây 40 – 150 (dựa trên cấp độ) sát thương phép và đánh cắp 25% Tốc độ Di chuyển trong 2 giây (hồi lại sau 20 giây). Sát thương tối đa mà Lưỡi Gươm Suy Vong gây lên lính và quái là 60. Trang bị có sự khác nhau khi được sử dụng bởi tướng cận chiến và tướng đánh xa.

Công thức ghép

Huyết trượng + Cung gỗ + Cuốc chim

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Cuồng đao Guinsoo mùa 12 | Cách ghép Cuồng đao Guinsoo Liên Minh 2021

Next article

Cung gỗ mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021