Skip to content

Giáp thép mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021


Written by: Nhi

Giáp thép là trang bị khởi đầu dùng cho tướng Hỗ Trợ trong Liên Minh với khả năng tăng vàng, sức mạnh công kích, máu và hồi máu.

Giá: 400 vàng

Thuộc tính

  • 3 Sức mạnh công kích
  • 30 Máu
  • 25% Tốc độ hồi máu cơ bản
  • 2 vàng trên 10 giây

Chiến Lợi Phẩm: Khi ở gần tướng đồng minh, Đòn đánh kết liễu lính dưới (50% với tướng Cận Chiến | 30% với tướng Đánh Xa) Máu tối đa. Kết liễu một lính sẽ cho tướng đồng minh gần nhất lượng vàng tương đương. Hiệu ứng này hồi lại mỗi 35 giây (Tối đa 3 cộng dồn).

Nhiệm Vụ: Nhận 500 vàng từ trang bị này để chuyển hóa nó thành Giáp Thép Cổ Ngữ, nhận được Kích hoạt Cắm Mắt.

Trang bị này khiến vàng từ lính bị giảm nếu như bạn hạ gục chúng quá nhiều.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG TỐT HƠN:

  • Chỉ số: Giúp gia tăng các chỉ số của tướng ( được cộng dồn ).
  • Kích hoạt: Là trang bị cần nhấp vào để kích hoạt.
  • Nội tại: Là các trang bị tự động phát huy mà không cần kích hoạt.
  • Hao quang: là những bùa lợi/ hại ảnh hưởng lên các đơn vị đồng minh hay kẻ địch bên cạnh.
  • Trang bị tiêu thụ: Là các trang bị như: Máu, bình thuốc biến dị,.. Có tác dụng tăng lực, hồi phục,.. trong 1 thời gian ngắn.

Chú ý: Nội tại duy nhất

Một số trang bị sẽ ghi là “Nội tại duy nhất”. Cụ thể là, khi 1 tướng mua 2 trang bị giống nhau thì chỉ sử dụng được “Nội tại duy nhất ” một lần mà thôi. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng trong việc cộng dồn nội tại đó.

Nếu hiệu ứng không có tên mà chỉ trùng thuộc tính sẽ được công dồn.

Previous article

Lưỡi gươm đoạt thuật mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021

Next article

Liềm ma mùa 12 | Trang bị Liên Minh 2021