Skip to content

Archive:

Đấu Trường Chân Lý


Một mùa giải ĐTCL sẽ kéo dài trong bao lâu?

Chế độ đấu xếp hạng của Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) cũng tương tự như xếp hạng của Summoner’s Rift. Những bậc và đoàn xếp hạng vẫn sẽ tương tự bao gồm: Sắt, Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ, Đại Cao Thủ, Thách Đấu. Một mùa giải ĐTCL sẽ kéo dài trong […]