Skip to content

Đội hình Ngọc Long DTCL mùa 7.5


Written by

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách build đội hình và lên đồ cho đội hình Ngọc Long siêu mạnh trong DTCL mùa 7.5 mà các bạn nên chơi thử 1 lần.

Đội hình Ngọc Long DTCL

Cập nhật danh sách các đội hình Ngọc Long mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5.

9 Ngọc Long + Rồng Thần

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Pantheon, Shi oh Yu.

Video guide:

Sức mạnh của Ngọc Long:

Triệu hồi các tượng Ngọc Long lên sàn đấu của bạn, tượng Ngọc sẽ mang lại lợi ích cho đồng minh đứng gần tượng Ngọc Long. Họ sẽ được hồi 3/6/9/25% HP tối đa mỗi giây và nhận thêm 20/40/60/100% tốc đánh. Đồng thời khi tượng Ngọc Long bị phá hủy, nó sẽ gây thêm sát thương phép lên những kẻ địch đứng gần. Ngọc Long là hệ tộc duy nhất đạt đến mốc 12 buff trong Đấu Trường Chân Lý mùa 7 này.

 • 3 Ngọc Long: 1 tướng, 2% hồi máu, 10% tốc đánh
 • 2 Ngọc Long: 3 tướng, 3% hồi máu, 25% tốc đánh
 • 7 Ngọc Long: 3 tướng, 5% hồi máu, 45% tốc đánh
 • 9 Ngọc Long: 4 tướng, 8% hồi máu, 88% tốc đánh

Sức mạnh của Rồng Thần:

Vẫn giữ nguyên Rồng Thần sẽ chiếm 2 slot trên bàn cờ và cộng thêm 3 hệ tộc, nhưng giờ sẽ vẫn kích hoạt Rồng Thần dù có bao nhiêu Rồng Thần trên sàn đi nữa. Đặc biệt sẽ có cả tăng hiệu ứng theo mốc Rồng Thần đứng trên sàn.

 • 1 Rồng Thần: Tăng 500 máu cơ bản
 • 2 Rồng Thần: Thêm 20 Giáp và Kháng Phép
 • 3 Rồng Thần: Tăng thêm 10% sát thương
 • 4 Rồng Thần: Tăng thêm 1 slot cho team
 • 5 Rồng Thần: Nhân đôi các chỉ số trên

7 Ngọc Long + Rồng Thần

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-ngoc-long-dtcl-75-2

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Yone, Shi oh Yu.

doi-hinh-ngoc-long-dtcl-75-1

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Jayce, Shi oh Yu.

Sức mạnh của Ngọc Long:

Triệu hồi các tượng Ngọc Long lên sàn đấu của bạn, tượng Ngọc sẽ mang lại lợi ích cho đồng minh đứng gần tượng Ngọc Long. Họ sẽ được hồi 3/6/9/25% HP tối đa mỗi giây và nhận thêm 20/40/60/100% tốc đánh. Đồng thời khi tượng Ngọc Long bị phá hủy, nó sẽ gây thêm sát thương phép lên những kẻ địch đứng gần. Ngọc Long là hệ tộc duy nhất đạt đến mốc 12 buff trong Đấu Trường Chân Lý mùa 7 này.

 • 3 Ngọc Long: 1 tướng, 2% hồi máu, 10% tốc đánh
 • 2 Ngọc Long: 3 tướng, 3% hồi máu, 25% tốc đánh
 • 7 Ngọc Long: 3 tướng, 5% hồi máu, 45% tốc đánh
 • 9 Ngọc Long: 4 tướng, 8% hồi máu, 88% tốc đánh

Sức mạnh của Rồng Thần:

Vẫn giữ nguyên Rồng Thần sẽ chiếm 2 slot trên bàn cờ và cộng thêm 3 hệ tộc, nhưng giờ sẽ vẫn kích hoạt Rồng Thần dù có bao nhiêu Rồng Thần trên sàn đi nữa. Đặc biệt sẽ có cả tăng hiệu ứng theo mốc Rồng Thần đứng trên sàn.

 • 1 Rồng Thần: Tăng 500 máu cơ bản
 • 2 Rồng Thần: Thêm 20 Giáp và Kháng Phép
 • 3 Rồng Thần: Tăng thêm 10% sát thương
 • 4 Rồng Thần: Tăng thêm 1 slot cho team
 • 5 Rồng Thần: Nhân đôi các chỉ số trên

5 Ngọc Long + Rồng Thần

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-ngoc-long-dtcl-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Pantheon, Shi Oh Yu.

Sức mạnh của Ngọc Long:

Triệu hồi các tượng Ngọc Long lên sàn đấu của bạn, tượng Ngọc sẽ mang lại lợi ích cho đồng minh đứng gần tượng Ngọc Long. Họ sẽ được hồi 3/6/9/25% HP tối đa mỗi giây và nhận thêm 20/40/60/100% tốc đánh. Đồng thời khi tượng Ngọc Long bị phá hủy, nó sẽ gây thêm sát thương phép lên những kẻ địch đứng gần. Ngọc Long là hệ tộc duy nhất đạt đến mốc 12 buff trong Đấu Trường Chân Lý mùa 7 này.

 • 3 Ngọc Long: 1 tướng, 2% hồi máu, 10% tốc đánh
 • 2 Ngọc Long: 3 tướng, 3% hồi máu, 25% tốc đánh
 • 7 Ngọc Long: 3 tướng, 5% hồi máu, 45% tốc đánh
 • 9 Ngọc Long: 4 tướng, 8% hồi máu, 88% tốc đánh

Sức mạnh của Rồng Thần:

Vẫn giữ nguyên Rồng Thần sẽ chiếm 2 slot trên bàn cờ và cộng thêm 3 hệ tộc, nhưng giờ sẽ vẫn kích hoạt Rồng Thần dù có bao nhiêu Rồng Thần trên sàn đi nữa. Đặc biệt sẽ có cả tăng hiệu ứng theo mốc Rồng Thần đứng trên sàn.

 • 1 Rồng Thần: Tăng 500 máu cơ bản
 • 2 Rồng Thần: Thêm 20 Giáp và Kháng Phép
 • 3 Rồng Thần: Tăng thêm 10% sát thương
 • 4 Rồng Thần: Tăng thêm 1 slot cho team
 • 5 Rồng Thần: Nhân đôi các chỉ số trên

Xem thêm: Đội hình Ám Long DTCL mùa 7.5

Previous article

Đội hình Ám Long DTCL mùa 7.5

Next article

Đội hình Kim Long DTCL mùa 7.5