Skip to content

Đội hình Chiến Binh Rồng DTCL mùa 7.5


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách build đội hình và lên đồ cho đội hình Chiến Binh Rồng siêu mạnh trong DTCL mùa 7.5 mà các bạn nên chơi thử 1 lần.

Đội hình Chiến Binh Rồng DTCL

Cập nhật danh sách các đội hình Chiến Binh Rồng mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5.

8 Chiến Binh Rồng + 2 Cuồng Long

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-chien-binh-rong-dtcl-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Nunu, Hercarim.

Sức mạnh của Chiến Binh Rồng:

 Sử dụng trang bị Thần Long Ban Phước để chọn ra Thần Long Đại Hiệp. Thần Long Đại Hiệp nhận thêm một lượng lớn Máu và Sức mạnh phép thuật, tăng thêm 20% với mỗi cấp sao của tướng Chiến Binh Rồng.

 • 2 Chiến Binh Rồng: 300 máu, 18% SMPT
 • 4 Chiến Binh Rồng: 550 máu, 30% SMPT
 • 6 Chiến Binh Rồng: 800 máu, 50% SMPT
 • 8 Chiến Binh Rồng: 1500 máu, 75% SMPT

Sức mạnh của Cuồng Long:

Chuyển hóa năng lượng thành Nộ, tấn công cho 15 Nộ. Sau khi sử dụng kỹ năng, tướng sẽ phát Nộ trong 4 giây. Trong khoảng thời gian này, họ nhận thêm 25% Tốc độ đánh nhưng không nhận thêm Nộ. Tướng Cuồng Long nhận thêm Tốc Độ Đánh và Hút Máu khi Nộ.

 • 2 Cuồng Long: 60% tốc đánh cộng thêm, 15% hút máu toàn phần
 • 4 Cuồng Long: 12% tốc đánh cộng thêm, 30% hút máu toàn phần
 • 6 Cuồng Long: 205% tốc đánh cộng thêm, 50% hút máu toàn phần
 • 8 Cuồng Long: 280% tốc đánh cộng thêm, 75% hút máu toàn phần

6 Chiến Binh Rồng + 2 Cuồng Long

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-chien-binh-rong-dtcl-75-1

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Lee Sin, Nunu.

Sức mạnh của Chiến Binh Rồng:

 Sử dụng trang bị Thần Long Ban Phước để chọn ra Thần Long Đại Hiệp. Thần Long Đại Hiệp nhận thêm một lượng lớn Máu và Sức mạnh phép thuật, tăng thêm 20% với mỗi cấp sao của tướng Chiến Binh Rồng.

 • 2 Chiến Binh Rồng: 300 máu, 18% SMPT
 • 4 Chiến Binh Rồng: 550 máu, 30% SMPT
 • 6 Chiến Binh Rồng: 800 máu, 50% SMPT
 • 8 Chiến Binh Rồng: 1500 máu, 75% SMPT

Sức mạnh của Cuồng Long:

Chuyển hóa năng lượng thành Nộ, tấn công cho 15 Nộ. Sau khi sử dụng kỹ năng, tướng sẽ phát Nộ trong 4 giây. Trong khoảng thời gian này, họ nhận thêm 25% Tốc độ đánh nhưng không nhận thêm Nộ. Tướng Cuồng Long nhận thêm Tốc Độ Đánh và Hút Máu khi Nộ.

 • 2 Cuồng Long: 60% tốc đánh cộng thêm, 15% hút máu toàn phần
 • 4 Cuồng Long: 12% tốc đánh cộng thêm, 30% hút máu toàn phần
 • 6 Cuồng Long: 205% tốc đánh cộng thêm, 50% hút máu toàn phần
 • 8 Cuồng Long: 280% tốc đánh cộng thêm, 75% hút máu toàn phần

4 Chiến Binh Rồng + 6 Lôi Long

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-chien-binh-rong-dtcl-75-2

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Lee Sin, Nunu.

Sức mạnh của Chiến Binh Rồng:

Sử dụng trang bị Thần Long Ban Phước để chọn ra Thần Long Đại Hiệp. Thần Long Đại Hiệp nhận thêm một lượng lớn Máu và Sức mạnh phép thuật, tăng thêm 20% với mỗi cấp sao của tướng Chiến Binh Rồng.

 • 2 Chiến Binh Rồng: 300 máu, 18% SMPT
 • 4 Chiến Binh Rồng: 550 máu, 30% SMPT
 • 6 Chiến Binh Rồng: 800 máu, 50% SMPT
 • 8 Chiến Binh Rồng: 1500 máu, 75% SMPT

Sức mạnh của Lôi Long:

Sau 8 giây sấm sét sẽ đánh xuống sân đấu. Kẻ địch trúng phải bị làm choáng 1 giây và chịu sát thương chuẩn tương đương một lượng % Máu tối đa của chúng. Sau đó, tướng Lôi Long được tăng tốc độ đánh.

 • 2 Lôi Long: 5% sát thương chuẩn, 10% tốc đánh
 • 4 Lôi Long: 15% sát thương chuẩn, 30% tốc đánh
 • 6 Lôi Long: 25% sát thương chuẩn, 60% tốc đánh
 • 8 Lôi Long: 35% sát thương chuẩn, 120% tốc đánh

Xem thêm: Đội hình Hoá Hình DTCL mùa 7.5

Previous article

Đội hình Hóa Hình DTCL mùa 7.5

Next article

Đội hình Pháo Thủ DTCL mùa 7.5