Skip to content

Chùy Hấp Huyết mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]


Written by: Nhi

Chùy Hấp Huyết là trang bị thần thoại dùng cho Đấu Sĩ khi kích hoạt giúp tăng hồi máu, tăng sát thương, tăng sức tấn công khi bị thương.

Giá: 3300 vàng

Thuộc tính

  • Sức mạnh công kích: +45.
  • Máu: +400.
  • Hồi máu: +150%.
  • Điểm hồi kỹ năng: +20.
  • Khát máu – Kích hoạt: Gây 110% sức mạnh công kích lên kẻ địch xung quanh. Hồi máu bằng 20% sát thương vật lý cộng thêm 12% lượng máu đã mất với mỗi tướng trúng chiêu (15 giây hồi chiêu, giảm bởi điểm hồi kỹ năng).
  • Kích Động: Nhận 1% sát thương vật lý với mỗi 5% máu đã mất (tối đa 15% SMCK)
  • Nội tại Thần Thoại: Tăng thêm 5 điểm hồi kỹ năng với mỗi trang bị Huyền Thoại

Công thức ghép

Công thức: Dây Thép Gai + Búa gỗ + Hỏa Ngọc + 200 vàng

Trang bị Thần Thoại là một khái niệm hoàn toàn mới đóng vai trò nền tảng cho lối chơi của bất kỳ vị tướng nào với nội tại và chỉ số vô cùng mạnh mẽ.

Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu 1 trang bị Thần Thoại, nó sẽ là trang bị được hoàn thành đầu tiên ảnh hưởng đến tất cả các trang bị của tướng.

Một số các trang bị thần thoại không phải mới hoàn toàn mà có thể được kết hợp với các trang bị cũ.

Có tổng cộng 23 trang bị thần thoại trong cửa hàng dành cho các lớp tướng khác nhau trong Liên Minh Huyền Thoại: Xạ Thủ, Sát Thủ, Đấu Sĩ, Pháp Sư, Đỡ Đòn, Hỗ Trợ.

Previous article

Tam Hợp Kiếm mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]

Next article

Rìu Sát Thần mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [Cách ghép]