Skip to content

Trang bị – Cách ghép đồ Auto Chess Mobile

Written by


Trang bị trong Auto Chess Mobile giúp tướng của bạn mạnh hơn gây nhiều sát thương và chống chịu tốt hơn. Izgaming xin cung cấp danh sách tất cả các trang bị và cách ghép đồ trong Auto Chess Mobile sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong lựa chọn.

Đồ Sơ Cấp

Các trang bị sơ cấp dùng để ghép thành trang bị trung cấp.

Danh sách

Thuộc tính

ItemsThuộc tính
Tinh Thạch Ma Năng+ 100% hồi năng lượng khi gây sát thương
Gậy gỗ+ 15% tốc độ đánh
Giáp da bò+ 5 hộ giáp
Mặt nạ hút máu+ 5% hút máu khi tấn công thường
Áo choàng kháng ma pháp+ 15% kháng ma pháp
Kiếm gãy+ 20 tấn công
Trượng phép thuật+ 10% sát thương kỹ năng
Thạch chùy phù văn+ 20 tấn công
Dây chuyền né tránh+ 10% tỉ lệ né tránh
Tinh thạch sinh lực+ 250 sinh lực
Đao quỷ+ 30 tấn công
Mảnh minh hồn+ 30 tốc độ đánh
Trượng thần bí+ 15% sát thương kỹ năng
+ 100% hồi năng lượng khi gây sát thương
Rìu long huyết+ 650 sinh lực
Đá ma năng+ 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương
Bao tay rồng+ 10% hút máu sát thương kỹ năng

Đồ Trung Cấp

Các trang bị trung cấp dùng để ghép thành trang bị cao cấp.

Danh sách

Thuộc tính & cách ghép

ItemsThuộc tínhCách ghép
Mặt nạ điên+ 10% hút máu khi tấn công thường.
+ 40% tốc độ đánh
Hiệu quả: nhưng sẽ câm lặng tướng này
Gậy gỗ + Mặt nạ hút máu
Kiếm critical+ 20 tấn công
Hiệu quả: Khi tấn công có 15% xác suất x1.5 lần sát thương
Kiếm gãy + Kiếm gãy
Búa sét+ 25 tấn công
Hiệu quả: có 25% xát suất gây ra 100 sát thương ma pháp cho 3 tướng địch.
Thạch chùy phù văn + Thạch chùy phù văn
Áo choàng Taboo+ 20% kháng ma pháp
Hiệu quả: Tướng phe bạn trong phạm vi 2 ô, nhận khiên chống đỡ 150 sát thương ma pháp, duy trì 5 giây, thời gian đồi 30 giây.
Áo choàng khángg ma pháp + Áo choàng khángg ma pháp
Khiên Ác Quỷ+ 250 sinh lực
Hiệu quả: khi chịu sát tấn công có 50% xác suất chống đỡ 50 sát thương
Tinh thạch sinh lực + Giáp da bò
Giáp phản+ 5 hộ giáp
+ 10 tấn công
Hiểu quả: chuyển 100% sát thương chịu trong 4 giây thành sát thương thuần và phản đòn tấn công, thời gian chờ 30 giây.
Kiếm gãy + Giáp da bò
Trượng Ma Pháp+ 30% sát thương kỹ năngTrượng phép thuật + Trượng phép thuật
Ngọc ma năng+ 100% năng lượng khi gây sát thương.
Hiệu quả: thời gian chờ kỹ năng giảm 20%.
Tinh thạch ma năng + Tinh thạch ma năng
Gậy sét+ 10% sát thương kỹ năng
+ 100% hồi năng lượng khi gây ra sát thương
Hiệu quả: gây ra 10% sinh lực tối đa + 200 sát thương ma pháp cho 1 tướng địch ngẫu nhiên, thời gian hồi 15 giây. (Khi bắt đầu mỗi hiệp thời gian chờ để tự động kích hoạt là 2 giây)
Trượng phép thuật + Tinh thạch ma năng
Mặt nạ con rối+ 15 khán ma pháp
Hiệu quả: Phe bạn ở phạm vi 1 ô xung quanh được hồi sinh lực từ tấn công thường tăng 15%.
Mặt nạ hút máu + Áo choàng kháng ma pháp.
Gậy quên lãng+ 20 tấn công
+ 15 tốc độ đánh
Hiệu quả: tấn công có 35% xát suất nhận hiệu quả cộng thêm: không thể bị né tránh và khiến hiệu quả hồi sinh lực của mục tiêu giảm 35% trong 5 giây.
Gậy gỗ + Thạch chùy phù văn
Giáp thép+ 10 hộ giáp
Hiệu quả: Giảm 15% tốc độ tấn công của kẻ địch trong phạm vi 1 ô.
Giáp da bò + Giáp da bò
Kích đoạt hồn+ 15% tỉ lệ né tránh
+ 250 sinh lực
Hiệu quả: tướng địch có sức tấn công cao nhất bị tước vũ khí, duy trì 3 giây, thời gian hồi 30 giây.
Dây chuyền né tránh + Tinh thạch sinh lực
Đao cuồng chiến+ 15% tỉ lệ né tránh
+ 15% tốc độ đánh
Hiệu quả: khi tấn công cận chiến gây ra 30% sát thương thuần lên tướng địch trong phạm vi 1 ô.
Duyên chuyền né tránh + Gậy gỗ
Quyền trượng mãng xà+ 15 tấn công
+ 350 sinh lực
Hiệu quả: Kháng ma pháp tăng 100% và nhận miễn dịch từ kỹ năng, duy trì 4 giây, thời gian hồi 30 giây.
Tinh thạch sinh lực + Thạch chùy phù văn
Thương đẩy lùi+ 25 tấn công
+ 15% sát thương kỹ năng
Hiệu quả: Khi bị tấn công cận chiến, sẽ đẩy đối phương ra cực ly xa nhất với bản thân. Thời gian hồi 15 giây.
Trượng phép thuật + Kiếm gãy
Giáp ma+ 8 giáp
+ 15% tỉ lệ né tránh
Hiệu quả: khi bị tấn công thường sẽ giảm 15% tốc độ đánh của đối phương, duy trì 5 giây.
Giáp da bò + Dây chuyền né tránh
Dao dịch chuyển+ 20 tấn công
+ 100% hồi năng lượng khi gây sát thương ma pháp
Hiệu quả: dịch chuyển đến vị trí xa nhất có thể tấn công đối phương và nhận 50 năng lượng. Thời gian hồi 15 giây.
Tinh thạch ma năng + Kiếm gãy

Đồ Cao Cấp

Các trang bị cao cấp là đồ có sức mạnh tối cao trong Auto Chess Mobile.

Danh sách

Thuộc tính & Cách ghép

ItemsThuộc tínhCách ghép
Búa Mjollnir+50 tấn công
+ 30% tốc độ đánh
Hiệu quả: có 25% xát suất gây ra 200 sát thương ma pháp cho 5 tướng địch.
Búa sét + Mảnh minh hồn
Giáp Xương+ 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương
Hiệu quả: trong phạm vi 1 ô, giáp tướng phe bạn tăng 8, tốc độ đánh tăng 15%, giáp tướng phe địch giảm 8, tốc độ đánh giảm 15%
Giáp thép + Đá ma năng
Trái Tim Rồng+ 550 sinh lực
+ 15% kháng ma pháp
Hiệu quả: Tướng phe bạn 1 ô xung quanh nhận 20% hút máu, khi tấn công thường.
Mặt nạ con rối + Rìu long huyết
Gậy Tà Ác+ 45% sát thương kỹ năng
+ 100% hồi năng lượng khi chịu sát thương
Hiệu quả: khiến 1 tướng địch ngẫu nhiên biến thành chim cánh cụt 5 giây, thời gian hồi 5 giây.
Trượng thần bí + Trượng Ma Pháp
Gậy như ý+ 80 tấn công
+ 15 tốc độ đánh
Hiệu quả: tấn công có 100% xát suất nhận hiệu quả cộng thêm: Không thể bị né tránh và khiến hiệu quả hồi sinh lực của mục tiêu giảm 70% trong 5 giây.
Gậy quên lãng + Đao quỷ
Đại bác chí mạng+ 405 tấn công
Hiệu quả: khi tân công có 10% xác suất x4 lần sát thương
Kiếm critical + Đao quỷ
Ngọc Refresh+ 200% hồi năng lượng khi gây ra sát thương
+ 15% sát thương kỹ năng
Hiệu quả: Sau khi sử dụng kỹ năng sẽ tạo mới thời gian chờ kỹ năng, thời gian hồi 30 giây.
Ngọc ma năng + Trượng thần bí
Khiên Phòng Hộ+ 650 sinh lực
Hiệu quả: khi bị tấn có có 50% xát suất đỡ đòn 50 sát thương.
Trong phạm vị 3 ô tất cả các tướng phe bạn hồi 10% sinh lực, đồng thời nhận 100% đỡ đòn 10 điểm sát thương, duy trì 10 giây, thời gian hồi 30 giây.
Khiên Ác Quỷ + Rìu long huyết
Quyền Trượng Rồng+ 50 tấn công
+ 350 sinh lực
Hiệu quả: kháng ma pháp tăng 100% và nhận được miễn dịch kỹ năng, duy trì 9 giây, thời gian hồi 30 giây.
Quyền trượng mãng xà + Đao quỷ
Tẩu Kháng Ma Pháp+ 20% kháng ma pháp
+ 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương
Hiệu quả: tất cả phep bạn trong phạm vi 3 ô nhận được khiên bảo vệ có thể đỡ 200 sát thương ma pháp, duy trì 5 giây. Thời gian hồi 30 giây.
Áo choàng Taboo + Đá ma năng
Mặt nạ ma quái+ 15% hút máu khi tấn công thường
+ 50% tốc độ đánh
Hiệu quả: tướng địch bị tấn công giảm 8 giáp trong 5 giây. Nhưng sẽ câm lặng tứng này.
Mặt nạ điên + Mảnh minh hồn
Giáp băng+ 10 tấn công
+ 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương
Hiệu quả: nhận khiên đỡ 300 sát thương duy trì 6 giây. Khi hết khiên hoặc khiên bị phá bỏ, gây 60% sát thương thuần cho tướng địch trong phạm vi 5 ô và giảm 30% tốc độ đánh của kẻ địch trong vòng 5 giây. Thời gian hồi 30 giây.
Giáp phản + Đá ma năng
Rìu cuồng chiến+ 40% tốc độ đánh
+ 15% tỉ lệ né tránh
Hiệu quả: Khi tấn công cận chiến sẽ khiến địch trong phạm vi 2 ô chịu 30% sát thương tấn công thuần
Đao cuồng chiến + Đao quỷ
Kích phán quyết+ 15% tỉ lệ né tránh
+ 800 sinh lực
Hiệu quả: tướng địch có sức tấn công cao nhất bị tước vũ khí trong 5 giây, thời gian hồi 30 giây.
Kích đoạt hồn + Rìu long huyết
Gậy Sét (Cao Cấp)+ 20% sát thương kỹ năng
+ 150% hồi năng lượng khi gây ra sát thương
Hiêu quả: Gây ra 20% sinh lực tối đa + 300 sát thương ma pháp cho 1 tướng địch ngẫu nhiên, thời gian hồi 12 giây.
Gậy sét + Trượng thần bí
Trượng dịch chuyển+ 20 tấn công
+ 100% hồi năng lượng khi gây sát thương
+ 40% hồi năng lượng khi chịu sát thương
Hiệu quả: dịch chuyển đến khoảng cách xa nhất có thể tấn công đối phương, nhận 50 năng lượng, trong 6 giây khi dịch chuyển,nhận sát thương sẽ phản hồi lại 100% sát thương thuần lên kẻ tấn công. Thời gian hồi 15 giây.
Đá ma năng + Dao dịch chuyển
Trường thương rồng+ 30 tấn công
+ 15% sát thương kỹ năng
+ 650 sinh lực
Hiệu quả: Gây thêm 60% sát thương cho 2 đối thủ trong phạm vi 2 ô (chỉ bao gồm tấn công tầm xa)
Khi bị tấn công cận chiến sẽ đẩy đối phương ra cự ly xa nhất với bản thân.Thời gian hồi 15 giây.
Rìu long huyết + Thương đẩy lùi

Previous article

Tortola Elder Auto Chess - Cách lên đồ Tortola Elder AutoChess Mobile

Next article

Taboo Witcher Auto Chess - Cách lên đồ Tortola Elder AutoChess Mobile
[X]