Skip to content

Archive:

Liên Minh Huyền Thoại


Taliyah mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Taliyah mạnh nhất

Hướng dẫn build Taliyah mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Taliyah Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Taliyah Vị trí: Rừng Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Taliyah Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Taliyah Rừng Cách lên đồ Taliyah Trang […]

Evelynn mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Evelynn mạnh nhất

Hướng dẫn build Evelynn mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Evelynn Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Evelynn Vị trí: Rừng Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Evelynn Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Evelynn Rừng Cách lên đồ Evelynn Trang […]

Kindred mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Kindred mạnh nhất

Hướng dẫn build Kindred mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Kindred Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Kindred Vị trí: Rừng Vai trò: Xạ Thủ Điểm Mạnh/Yếu của Kindred Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Kindred Rừng Cách lên đồ Kindred Trang […]

Jarvan IV mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Vi mạnh nhất

Hướng dẫn build Jarvan IV mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Jarvan IV Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Jarvan IV Vị trí: Rừng Vai trò: Đấu sĩ Điểm Mạnh/Yếu của Jarvan IV Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Jarvan IV Rừng […]

Ivern mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Ivern mạnh nhất

Hướng dẫn build Ivern mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Ivern Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Ivern Vị trí: Rừng Vai trò: Đỡ Đòn Điểm Mạnh/Yếu của Ivern Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Ivern Rừng Cách lên đồ Ivern Trang […]

Shaco mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Shaco mạnh nhất

Hướng dẫn build Shaco mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Shaco Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Shaco Vị trí: Rừng Vai trò: Sát thủ Điểm Mạnh/Yếu của Shaco Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Shaco Rừng Cách lên đồ Shaco Trang […]

Olaf mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Olaf mạnh nhất

Hướng dẫn build Olaf mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Olaf Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng/Top. Thông tin Olaf Vị trí: Rừng/Top Vai trò: Đấu Sĩ Điểm Mạnh/Yếu của Olaf Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Olaf Rừng Top Cách lên đồ Olaf […]

Elise mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Elise mạnh nhất

Hướng dẫn build Elise mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Elise Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Elise Vị trí: Rừng Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Elise Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Elise Rừng Cách lên đồ Elise Trang […]

Karthus mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Karthus mạnh nhất

Hướng dẫn build Karthus mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Karthus Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Karthus Vị trí: Rừng Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Karthus Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Karthus Rừng Cách lên đồ Lillia Trang […]

Kayn mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Kayn mạnh nhất

Hướng dẫn build Kayn mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Kayn Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Kayn Vị trí: Rừng Vai trò: Sát thủ Điểm Mạnh/Yếu của Kayn Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Kayn Rừng Cách lên đồ Kayn Trang […]

Graves mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Graves mạnh nhất

Hướng dẫn build Graves mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Graves Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Graves Vị trí: Rừng Vai trò: Xạ Thủ Nội tại – Vận mệnh thay đổi Khẩu súng của Graves có một vài điểm đặc biệt. Hắn phải […]

Skarner mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Skarner mạnh nhất

Hướng dẫn build Skarner mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Skarner Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Skarner Vị trí: Rừng Vai trò: Đỡ Đòn Điểm Mạnh/Yếu của Skarner Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Skarner Rừng Cách lên đồ Skarner Trang […]

Hecarim mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Hecarim mạnh nhất

Hướng dẫn build Hecarim mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Hecarim Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Hecarim Vị trí: Rừng Vai trò: Đấu Sĩ Điểm Mạnh/Yếu của Hecarim Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Hecarim Rừng Cách lên đồ Hecarim Trang […]

Kha’zix mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Kha’zix mạnh nhất

Hướng dẫn build Kha’zix mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Kha’zix Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Kha’zix Vị trí: Rừng Vai trò: Sát thủ Điểm Mạnh/Yếu của Kha’zix Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Kha’zix Rừng Cách lên đồ Kha’zix Trang […]

Udyr mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Udyr mạnh nhất

Hướng dẫn build Udyr mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Udyr Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Udyr Vị trí: Rừng Vai trò: Đấu Sĩ Điểm Mạnh/Yếu của Udyr Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Udyr Rừng Cách lên đồ Udyr Trang […]

Karma mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Karma mạnh nhất

Hướng dẫn build Karma mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Karma Mới & Mạnh Nhất để đi Mid/Hỗ Trợ. Thông tin Karma Vị trí: Mid/Hỗ Trợ Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Karma Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Karma Hỗ Trợ Mid Cách […]

Corki mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Corki mạnh nhất

Hướng dẫn build Corki mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Corki Mới & Mạnh Nhất để đi Mid. Thông tin Corki Vị trí: Mid Vai trò: Xạ Thủ Nội tại – Đạn Hextech Một phần sát thương từ đòn đánh cơ bản của Corki được chuyển thành […]

Morgana mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Morgana mạnh nhất

Hướng dẫn build Morgana mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Morgana Mới & Mạnh Nhất để đi Mid/Hỗ Trợ Thông tin Morgana Vị trí: Mid/Hỗ Trợ Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Morgana Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Morgana Hỗ Trợ Mid Cách […]

Zilean mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Zilean mạnh nhất

Hướng dẫn build Zilean mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Zilean Mới & Mạnh Nhất để đi Mid. Thông tin Zilean Vị trí: Mid Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Zilean Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Zilean Mid Cách lên đồ Zilean Trang […]

Brand mùa 14: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Brand mạnh nhất

Hướng dẫn build Brand mùa 14 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Brand Mới & Mạnh Nhất để đi Mid. Thông tin Brand Vị trí: Mid Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Brand Điểm mạnh Điểm yếu Phép bổ trợ cho Brand Mid Cách lên đồ Brand Trang […]