Skip to content

Archive:

Liên Minh Huyền Thoại


Bình thải hoá dược mùa 12 | Cách ghép Bình thải hoá dược Liên Minh 2021

Bình thải hoá dược là trang bị dùng cho tướng trong Liên Minh với khả năng tăng sát thương phép và tốc độ hồi năng lượng. Giá: 2300 vàng Thuộc tính 50 Sức mạnh phép thuật 20 Điểm hồi kỹ năng 100% Tốc độ hồi năng lượng cơ bản Dung Dịch Độc Tố: Gây sát thương […]

Janna mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Janna mạnh nhất

Hướng dẫn build Janna mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Janna Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Janna Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Janna Điểm mạnh Khả năng hồi phục tốt cho đồng đội. Khắc chế đội hình […]

Chuông bảo hộ Mikael mùa 12 | Cách ghép Chuông bảo hộ Mikael Liên Minh 2021

Chuông bảo hộ Mikael là trang bị dùng cho tướng hỗ trợ trong Liên Minh với khả năng tăng hồi máu và lá chắn. Giá: 2300 vàng Thuộc tính 20% Hiệu lực hồi máu và lá chắn 50 Kháng phép 15 Điểm hồi kỹ năng 100% Tốc độ hồi năng lượng cơ bản Kích hoạt – […]

Lời thề hiệp sĩ mùa 12 | Cách ghép Lời thề hiệp sĩ Liên Minh 2021

Lời thề hiệp sĩ là trang bị dùng cho tướng đỡ đòn trong Liên Minh với khả năng tăng máu và tốc độ hồi máu. Giá: 2300 vàng Thuộc tính 400 Máu 10 Điểm hồi kỹ năng 300% Tốc độ hồi máu cơ bản Kích hoạt – Cam Kết: Chỉ định một đồng minh là người […]

Bảng Ngọc Taric Mùa 13: Support, Solo, Aram, URF [Liên Minh]

Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc Taric mùa 13 và cách lên đồ Taric mạnh nhất để đi Support, Solo, Aram, URF. Taric là tướng support trong Liên Minh mạnh ở khả năng khống chế và hồi phục cho đồng đội. Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Xếp loại: A Bảng Ngọc Taric Xây […]

Braum mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Braum mạnh nhất

Hướng dẫn build Braum mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Braum Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Braum Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Braum Điểm mạnh Công thủ khá toàn diện. Mở giao tranh mạnh. Khắc chế những […]

Zyra mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Zyra mạnh nhất

Hướng dẫn build Zyra mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Zyra Mới & Mạnh Nhất để đi Mid. Thông tin Zyra Vị trí: Bot Vai trò: Pháp Sư/Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Zyra Điểm mạnh Khống chế tốt. Điểm yếu Máu yếu. Phép bổ trợ cho Zyra […]

Soraka mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Soraka mạnh nhất

Hướng dẫn build Soraka mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Soraka Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Soraka Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Soraka Điểm mạnh Khả năng hồi phục tốt cho đồng đội. Điểm yếu Thiếu cơ […]

Rakan mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Rakan mạnh nhất

Hướng dẫn build Rakan mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Rakan Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Rakan Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Rakan Điểm mạnh Kỹ năng khống chế diện rộng, mở combat tốt.. Dễ gây đột […]

Sona mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Sona mạnh nhất

Hướng dẫn build Sona mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Sona Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Sona Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Sona Điểm mạnh Khả năng hồi phục tốt. Khống chế tốt. Điểm yếu Thiếu cơ […]

Nautilus mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Nautilus mạnh nhất

Hướng dẫn build Nautilus mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Nautilus Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Nautilus Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Nautilus Điểm mạnh Khống chế cực nhiều từ skill. Khá trâu nhờ lối mua trang […]

Rell mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Rell mạnh nhất

Hướng dẫn build Rell mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Rell Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Rell Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Rell Điểm mạnh Bỗ kỹ năng khống chế, giao tranh tổng tốt. Điểm yếu Kỹ […]

Nami mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Nami mạnh nhất

Hướng dẫn build Nami mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Nami Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Nami Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Nami Điểm mạnh Bảo cơ đồng đội tốt. Khống chế cứng khó chịu. Điểm yếu […]

Bard mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Bard mạnh nhất

Hướng dẫn build Bard mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Bard Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Bard Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Bard Điểm mạnh Kỹ năng khống chế khịu. Dễ dàng tẩu thoát hoăc tạo pha […]

Yuumi mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Yuumi mạnh nhất

Hướng dẫn build Yuumi mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Yuumi Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Yuumi Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Yuumi Điểm mạnh Độ cơ động cao, gây sát thương phép tốt. Cấu rỉa và […]

Lulu mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Lulu mạnh nhất

Hướng dẫn build Lulu mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Lulu Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Lulu Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Lulu Điểm mạnh  Khả năng bảo kê tốt. Hỗ trợ tốt trong giao tranh. Lật […]

Thresh mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Thresh mạnh nhất

Hướng dẫn build Thresh mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Thresh Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Thresh Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Thresh Điểm mạnh Chống chịu tốt. Cứu đồng đội tốt từ Con Đường Tăm Tối […]

Leona mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Leona mạnh nhất

Hướng dẫn build Leona mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Leona Mới & Mạnh Nhất để đi Hỗ Trợ. Thông tin Leona Vị trí: Bot Vai trò: Hỗ Trợ Điểm Mạnh/Yếu của Leona Điểm mạnh Khống chế tốt. Khắc tinh của các tướng muốn áp sát tấn […]

Nidalee mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Nidalee mạnh nhất

Hướng dẫn build Nidalee mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Nidalee Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Nidalee Vị trí: Rừng Vai trò: Pháp Sư Điểm Mạnh/Yếu của Nidalee Điểm mạnh Khả năng gây biến cao. Dồn sát thương tốt. Snowball mạnh với những […]

Sejuani mùa 13: Bảng ngọc bổ trợ, cách lên đồ Sejuani mạnh nhất

Hướng dẫn build Sejuani mùa 13 chuẩn nhất qua cách chọn bảng ngọc bổ trợ và lên đồ Sejuani Mới & Mạnh Nhất để đi Rừng. Thông tin Sejuani Vị trí: Rừng Vai trò: Đỡ Đòn Điểm Mạnh/Yếu của Sejuani Điểm mạnh Giao tranh tốt. Cứng cáp. Khống chế tốt. Điểm yếu Lượng sát thương […]