Skip to content

Đội hình Xạ Tiễn DTCL mùa 7.5


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách build đội hình và lên đồ cho đội hình Xạ Tiễn siêu mạnh trong DTCL mùa 7.5 mà các bạn nên chơi thử 1 lần.

Đội hình Xạ Tiễn DTCL

Cập nhật danh sách các đội hình Xạ Tiễn mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5.

5 Xạ Tiễn + 3 Pháp Sư

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-xa-tien-dtcl-75-2

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Xayah, Sylas.

Sử dụng 1 Ấn Xạ Tiễn.

Sức mạnh của Xạ Tiễn:

Nội tại: Nhận thêm 2 ô Tầm Đánh. Tướng Xạ Tiễn nhận thêm Tốc Độ Đánh dựa trên khoảng cách giữa họ và mục tiêu. 

 • 2 Xạ Tiễn: 10% tốc độ tấn công
 • 3 Xạ Tiễn: 20% tốc độ tấn công
 • 4 Xạ Tiễn: 30% tốc độ tấn công
 • 5 Xạ Tiễn: 50% tốc độ tấn công

Sức mạnh của Pháp Sư:

Pháp Sư sẽ dùng kỹ năng 2 lần, lần dùng kỹ năng thứ 2 sẽ gây % Sát Thương dựa theo các mốc đã đạt.

 • 3 Pháp Sư: 75% SMPT
 • 5 Pháp Sư: 100% SMPT
 • 7 Pháp Sư: 125% SMPT
 • 9 Pháp Sư: 150% SMPT

4 Xạ Tiễn + 4 Hộ Pháp

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-xa-tien-dtcl-75-1

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Ezreal, Xayah.

Sức mạnh của Xạ Tiễn:

Nội tại: Nhận thêm 2 ô Tầm Đánh. Tướng Xạ Tiễn nhận thêm Tốc Độ Đánh dựa trên khoảng cách giữa họ và mục tiêu. 

 • 2 Xạ Tiễn: 10% tốc độ tấn công
 • 3 Xạ Tiễn: 20% tốc độ tấn công
 • 4 Xạ Tiễn: 30% tốc độ tấn công
 • 5 Xạ Tiễn: 50% tốc độ tấn công

Sức mạnh của Hộ Pháp:

Khi tướng Hộ Pháp xuống dưới 50% Máu họ tạo cho bản thân và đồng minh gần nhất một lớp giáp ảo chặn sát thương.

 • 2 Hộ Pháp: Lá chắn max máu 25%
 • 4 Hộ Pháp: Lá chắn max máu 45%
 • 6 Hộ Pháp: Lá chắn max máu 75%
 • 8 Hộ Pháp: Lá chắn max máu 135%

3 Xạ Tiễn + 5 Thượng Long + 3 Pháp Sư

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-xa-tien-dtcl-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Sylas, Varus.

Sức mạnh của Xạ Tiễn:

Nội tại: Nhận thêm 2 ô Tầm Đánh. Tướng Xạ Tiễn nhận thêm Tốc Độ Đánh dựa trên khoảng cách giữa họ và mục tiêu. 

 • 2 Xạ Tiễn: 10% tốc độ tấn công
 • 3 Xạ Tiễn: 20% tốc độ tấn công
 • 4 Xạ Tiễn: 30% tốc độ tấn công
 • 5 Xạ Tiễn: 50% tốc độ tấn công

Sức mạnh của Thượng Long:

Không thay đổi mốc buff nhưng sẽ không còn tỉ lệ roll ra tướng Thượng Long ở lượt roll lần thứ 5 nữa. Mà giờ sẽ cung cấp cho người chơi một ngọc Thượng Long, chất lượng đồ trong ngọc Thượng Long sẽ dựa vào cấp sao của các tướng Thượng Long. Còn đâu thì các tướng Thượng Long được cộng thêm SMPT.

 • 3 Thượng Long: 10 SMPT
 • 5 Thượng Long: 50 SMPT, ngọc tăng tỉ lệ ra đồ
 • 7 Thượng Long: 90 SMPT

Sức mạnh của Pháp Sư:

Pháp Sư sẽ dùng kỹ năng 2 lần, lần dùng kỹ năng thứ 2 sẽ gây % Sát Thương dựa theo các mốc đã đạt.

 • 3 Pháp Sư: 75% SMPT
 • 5 Pháp Sư: 100% SMPT
 • 7 Pháp Sư: 125% SMPT
 • 9 Pháp Sư: 150% SMPT

Xem thêm: Đội hình Rồng Thần DTCL mùa 7.5

Previous article

Đội hình Rồng Thần DTCL mùa 7.5

Next article

Đội hình Chiến Binh DTCL mùa 7.5