Skip to content

Đội hình Kỵ Sĩ DTCL mùa 7.5


Written by: Nhi

Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ cách build đội hình và lên đồ cho đội hình Kỵ Sĩ siêu mạnh trong DTCL mùa 7.5 mà các bạn nên chơi thử 1 lần.

Đội hình Kỵ Sĩ DTCL

Cập nhật danh sách các đội hình Kỵ Sĩ mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5.

6 Kỵ Sĩ + 6 Huyễn Long

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-ky-si-dtcl-75-2

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Rell, Daeja.

Sức mạnh của Kỵ Sĩ:

Nội tại: Lao nhanh về phía mục tiêu khi họ di chuyển. Tướng Kỵ Sĩ nhận thêm Giáp và Kháng Phép, Mỗi khi Kỵ Sĩ thay đổi mục tiêu, ngay lập tức phi tới mục tiêu mới và nhân đôi chỉ số sát thương trong 4 giây.

 • 2 Kỵ Sĩ: 25 giáp, 25 kháng phép
 • 3 Kỵ Sĩ: 40 giáp, 40 kháng phép
 • 4 Kỵ Sĩ: 55 giáp, 55 kháng phép
 • 5 Kỵ Sĩ: 70 giáp, 70 kháng phép
 • 6 Kỵ Sĩ: 100 giáp, 100 kháng phép

Sức mạnh của Huyễn Long:

Nhận ngẫu nhiên 1 trong các buff sau:

 • Tụ Diện: Khi tướng Huyễn Long tấn công hoặc bị tấn công sẽ có 20/25/33/50% tỉ lệ gây Sát Thương Phép theo % Máu Tối Đa lên những tướng địch xung quanh.
 • Chiến Tướng: Các tướng Huyễn Long nhận thêm 200/350/500/7000 Máu và 20/35/50/70 Sức Mạnh Phép Thuật. Mỗi trận thắng có tướng Huyễn Long tham gia sẽ được tăng thêm 10% buff, cộng dồn tối đa 5 lần.
 • Thần Sứ: Khi Máu của tướng Huyễn Long lần đầu giảm xuống dưới 50% sẽ ngay lập tức hồi lại 65/65×2/110×2 Máu Tối Đa.
 • Song Đấu: Tướng Huyễn Long được cộng thêm 6/12/2030% Tốc Độ Đánh, cộng dồn tối đa 8 lần.
 • Kiếm Phép: Tướng Huyễn Long sẽ nhận thêm 6/10/14/18 Sức Mạnh Phép Thuật mỗi đòn đánh.
 • Đao Phủ: Khi Máu tướng địch dưới 50/65/80/100% Máu Tối Đa sẽ nhận thêm 20/30/40/50% Sát Thương Chí Mạng từ mỗi đòn đánh và kỹ năng của tướng Huyễn Long.
 • Hải Tặc: Sau khi kết thúc một vòng đấu, bạn sẽ nhận thêm một rương kho báu và 1 nhân vật tí hon. Cấp bậc của nhân vật này (thủy thủ/trung úy/ thuyền trưởng/đô đốc) càng cao thì giá trị phần thưởng trong rương sẽ càng lớn.

5 Kỵ Sĩ + 6 Huyễn Long

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-ky-si-dtcl-75

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Nunu, Daeja.

Sức mạnh của Kỵ Sĩ:

Nội tại: Lao nhanh về phía mục tiêu khi họ di chuyển. Tướng Kỵ Sĩ nhận thêm Giáp và Kháng Phép, Mỗi khi Kỵ Sĩ thay đổi mục tiêu, ngay lập tức phi tới mục tiêu mới và nhân đôi chỉ số sát thương trong 4 giây.

 • 2 Kỵ Sĩ: 25 giáp, 25 kháng phép
 • 3 Kỵ Sĩ: 40 giáp, 40 kháng phép
 • 4 Kỵ Sĩ: 55 giáp, 55 kháng phép
 • 5 Kỵ Sĩ: 70 giáp, 70 kháng phép
 • 6 Kỵ Sĩ: 100 giáp, 100 kháng phép

Sức mạnh của Huyễn Long:

Nhận ngẫu nhiên 1 trong các buff sau:

 • Tụ Diện: Khi tướng Huyễn Long tấn công hoặc bị tấn công sẽ có 20/25/33/50% tỉ lệ gây Sát Thương Phép theo % Máu Tối Đa lên những tướng địch xung quanh.
 • Chiến Tướng: Các tướng Huyễn Long nhận thêm 200/350/500/7000 Máu và 20/35/50/70 Sức Mạnh Phép Thuật. Mỗi trận thắng có tướng Huyễn Long tham gia sẽ được tăng thêm 10% buff, cộng dồn tối đa 5 lần.
 • Thần Sứ: Khi Máu của tướng Huyễn Long lần đầu giảm xuống dưới 50% sẽ ngay lập tức hồi lại 65/65×2/110×2 Máu Tối Đa.
 • Song Đấu: Tướng Huyễn Long được cộng thêm 6/12/2030% Tốc Độ Đánh, cộng dồn tối đa 8 lần.
 • Kiếm Phép: Tướng Huyễn Long sẽ nhận thêm 6/10/14/18 Sức Mạnh Phép Thuật mỗi đòn đánh.
 • Đao Phủ: Khi Máu tướng địch dưới 50/65/80/100% Máu Tối Đa sẽ nhận thêm 20/30/40/50% Sát Thương Chí Mạng từ mỗi đòn đánh và kỹ năng của tướng Huyễn Long.
 • Hải Tặc: Sau khi kết thúc một vòng đấu, bạn sẽ nhận thêm một rương kho báu và 1 nhân vật tí hon. Cấp bậc của nhân vật này (thủy thủ/trung úy/ thuyền trưởng/đô đốc) càng cao thì giá trị phần thưởng trong rương sẽ càng lớn.

4 Kỵ Sĩ + 6 Huyễn Long

Xây dựng đội hình và sắp đặt vị trí.

doi-hinh-ky-si-dtcl-75-1

Với đội hình này các bạn ưu tiên lên đồ cho Nunu, Daeja.

Sức mạnh của Kỵ Sĩ:

Nội tại: Lao nhanh về phía mục tiêu khi họ di chuyển. Tướng Kỵ Sĩ nhận thêm Giáp và Kháng Phép, Mỗi khi Kỵ Sĩ thay đổi mục tiêu, ngay lập tức phi tới mục tiêu mới và nhân đôi chỉ số sát thương trong 4 giây.

 • 2 Kỵ Sĩ: 25 giáp, 25 kháng phép
 • 3 Kỵ Sĩ: 40 giáp, 40 kháng phép
 • 4 Kỵ Sĩ: 55 giáp, 55 kháng phép
 • 5 Kỵ Sĩ: 70 giáp, 70 kháng phép
 • 6 Kỵ Sĩ: 100 giáp, 100 kháng phép

Sức mạnh của Huyễn Long:

Nhận ngẫu nhiên 1 trong các buff sau:

 • Tụ Diện: Khi tướng Huyễn Long tấn công hoặc bị tấn công sẽ có 20/25/33/50% tỉ lệ gây Sát Thương Phép theo % Máu Tối Đa lên những tướng địch xung quanh.
 • Chiến Tướng: Các tướng Huyễn Long nhận thêm 200/350/500/7000 Máu và 20/35/50/70 Sức Mạnh Phép Thuật. Mỗi trận thắng có tướng Huyễn Long tham gia sẽ được tăng thêm 10% buff, cộng dồn tối đa 5 lần.
 • Thần Sứ: Khi Máu của tướng Huyễn Long lần đầu giảm xuống dưới 50% sẽ ngay lập tức hồi lại 65/65×2/110×2 Máu Tối Đa.
 • Song Đấu: Tướng Huyễn Long được cộng thêm 6/12/2030% Tốc Độ Đánh, cộng dồn tối đa 8 lần.
 • Kiếm Phép: Tướng Huyễn Long sẽ nhận thêm 6/10/14/18 Sức Mạnh Phép Thuật mỗi đòn đánh.
 • Đao Phủ: Khi Máu tướng địch dưới 50/65/80/100% Máu Tối Đa sẽ nhận thêm 20/30/40/50% Sát Thương Chí Mạng từ mỗi đòn đánh và kỹ năng của tướng Huyễn Long.
 • Hải Tặc: Sau khi kết thúc một vòng đấu, bạn sẽ nhận thêm một rương kho báu và 1 nhân vật tí hon. Cấp bậc của nhân vật này (thủy thủ/trung úy/ thuyền trưởng/đô đốc) càng cao thì giá trị phần thưởng trong rương sẽ càng lớn.

Xem thêm: Đội hình Chiến Binh DTCL mùa 7.5

Previous article

Đội hình Chiến Binh DTCL mùa 7.5

Next article

Đội hình Hộ Pháp DTCL mùa 7.5