Skip to content

Đội hình DTCL mùa 7.5 mạnh nhất & mới nhất

Written by


Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ chia sẻ danh sách các đội hình DTCL mùa 7.5 mạnh nhất, được cập nhật liên tục ở thời điểm hiện tại. Các bạn cùng xem ngay sau đây nhé.

Đội hình DTCL mùa 7.5 mạnh nhất

6 Bạo Long + 4 sát thủ + Rồng Thần

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1.png

6 Thuỷ Long + 3 Pháp Sư

Địa Long + 4 Rồng Thần

Sát Thủ, Rengar

Rồng Luyện + 4 Thuật Sĩ

8 Thượng Long + 3 Pháp Sư

6 Ám Long + Rồng Thần

9 Ngọc Long + Rồng Thần

9 Kim Long + Rồng Thần

7 Bang Hội + Rồng Thần

6 Lôi Long + 4 Chiến Binh Rồng

8 Cuồng Long + 3 Bang Hội

8 Chiến Binh Rồng + 2 Cuồng Long

Đội hình DTCL mùa 7.5 mới nhất

7 Kim Long + Kaisa

3 Kim Long + 4 Thuật Sĩ

6 Bạo Long + 2 Sát Thủ

6 Bạo Long + 4 sát thủ + Rồng Thần

6 Bạo Long + 2 Pháo Thủ + Rồng Thần

Địa Long + 6 Lôi Long

Địa Long + 6 Ám Long 

Rồng Luyện + 4 Pháo Thủ

Rồng Luyện + 5 Pháp Sư

5 Thượng Long + 3 Xạ Tiễn

3 Thượng Long + 7 Pháp Sư

4 Ám Long + 4 Rồng Thần

2 Ám Long + 5 Pháp Sư

7 Ngọc Long + Rồng Thần

8 Ngọc Long + Rồng Thần

3 Bang Hội + 6 Cuồng Long 

2 Lôi Long + Sát Thủ

4 Đồ Long + Sát Thủ

2 Đồ Long + Chiến Binh

6 Cuồng Long + 3 Bang Hội

4 Cuồng Long + 4 Hoá Hình

8 Huyễn Long + Rồng Thần

6 Huyễn Long + 4 Kỹ Sĩ

4 Huyễn Long + 4 Hộ Pháp

4 Rồng Thần + Địa Long

1 Rồng Thần + 6 Ám Long

1 Rồng Thần + 4 Ngọc Long

5 Xạ Tiễn + 3 Pháp Sư

4 Xạ Tiễn + 4 Hộ Pháp

3 Xạ Tiễn + 5 Thượng Long + 3 Pháp Sư

4 Chiến Binh + 2 Đồ Long

4 Chiến Binh + 5 Ngọc Long

6 Kỵ Sĩ + 6 Huyễn Long

5 Kỵ Sĩ + 6 Huyễn Long

4 Kỵ Sĩ + 6 Huyễn Long

4 Hộ Pháp + 3 Kim Long + 3 Thuỷ Long

3 Bí Ẩn + 4 Thuật Sĩ

3 Bí Ẩn + 3 Thuật Sĩ + Địa Long

2 Hóa Hình + 5 Thượng Long

4 Hoá Hình + Địa Long

6 Chiến Binh Rồng + 2 Cuồng Long

4 Chiến Binh Rồng + 6 Lôi Long

6 Pháo Thủ + Bạo Long

4 Thuật Sĩ + Rồng Luyện

2 Thuật Sĩ + 5 Pháp Sư

3 Pháp Sư + 6 Thuỷ Long

Sát Thủ + Đồ Long

Previous article

Đội hình Pháp Sư DTCL mùa 7.5

Next article

DTCL Meta Mùa 7.5
[X]