Skip to content

Dạ Kiếm Draktharr mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]


Written by: Nhi

Dạ Kiếm Draktharr là trang bị thần thoại dùng cho sát thủ giúp tăng sát thương khi tấn công và nhất là được hồi lại chiêu kỹ năng cùng nhận tàng hình.

Dạ Kiếm Draktharr
Dạ Kiếm Draktharr

Giá: 3200 vàng

Thuộc tính

  • Sát thương vật lý: +55.
  • Điểm xuyên giáp: +18.
  • Điểm hồi kỹ năng: +20.
  • Săn đêm: Tấn công một tướng địch gây thêm 100 (+ 30% STVL cộng thêm) sát thương vật lý và làm chậm chúng đi 99% trong 0.25 giây (15 giây hồi chiêu). Khi một tướng bạn đã gây sát thương trong vòng 3 giây trở lại bị chết, tái tạo lại thời gian hồi chiêu kỹ năng và nhận tàng hình trong 1.5 giây.
  • Nội tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 điểm hồi kỹ năng.

Công thức ghép

Công thức: Đao Hung Tàn + Búa Chiến Caulfield + 1000 vàng

Trang bị Thần Thoại là một khái niệm hoàn toàn mới đóng vai trò nền tảng cho lối chơi của bất kỳ vị tướng nào với nội tại và chỉ số vô cùng mạnh mẽ.

Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu 1 trang bị Thần Thoại, nó sẽ là trang bị được hoàn thành đầu tiên ảnh hưởng đến tất cả các trang bị của tướng.

Một số các trang bị thần thoại không phải mới hoàn toàn mà có thể được kết hợp với các trang bị cũ.

Có tổng cộng 23 trang bị thần thoại trong cửa hàng dành cho các lớp tướng khác nhau trong Liên Minh Huyền Thoại: Xạ Thủ, Sát Thủ, Đấu Sĩ, Pháp Sư, Đỡ Đòn, Hỗ Trợ.

Previous article

Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]

Next article

Nguyệt Đao mùa 11 | Trang Bị Thần Thoại [LMHT 10.23]