Skip to content

Bảng reset rank Liên Quân mùa 21

Written by

zathong

Hi ! Mình là Izgaming, hôm nay mình sẽ chia sẻ bảng reset rank Liên Quân mùa 21 sau khi kết thúc mùa 20.

Dự kiến reset rank liên quân mùa 21 sẽ diễn ra vào tháng 1/2022. Dưới đây là cập nhật bảng reset rank liên quân mùa 21 cho các bạn tham khảo.

Hạng 19Hạng 20 trước khởi động
Cao thủ 51+ saoTinh Anh 3
Cao thủ 41 ~ 50 saoTinh Anh 4
Cao thủ 31 ~ 40 saoTinh Anh 5
Cao thủ 21 ~ 30 saoKim Cương 1
Cao thủ 11 ~ 20 saoKim Cương 2
Cao thủ 0 ~ 10 saoKim Cương 3
Tinh Anh 1Kim Cương 4
Tinh Anh 2Kim Cương 4
Tinh Anh 3Kim Cương 4
Tinh Anh 4Kim Cương 4
Tinh Anh 5Bạch kim 1
Kim Cương 1Bạch kim 1
Kim Cương 2Bạch kim 2
Kim Cương 3Bạch kim 2
Kim Cương 4Bạch kim 3
Kim Cương 5Bạch kim 3
Bạch kim 1Bạch kim 4
Bạch kim 2Bạch kim 4
Bạch kim 3Bạch kim 5
Bạch kim 4Bạch kim 5
Bạch kim 5Vàng 1
Vàng 1Vàng 1
Vàng 2Vàng 3
Vàng 3Vàng 4
Vàng 4Vàng 4
Bạc 1Bạc 1
Bạc 2Bạc 2
Bạc 3Bạc 3
Đồng 1Đồng 1
Đồng 2Đồng 2
Đồng 3Đồng 3

Danh sách các rank trong Liên Quân

Trong Liên Quân có 7 Rank là: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Tinh Anh, Thách Đấu. Trong đó, Thách đấu là bậc xếp hạng cao mà các bạn cần đạt được.

Rank đồng

Bronze-aov
 • Đồng III
 • Đồng II
 • Đồng I

Rank bạc

silver-aov
 • Bạc III
 • Bạc II
 • Bạc I

Rank vàng

gold-aov
 • Vàng IV
 • Vàng III
 • Vàng II
 • Vàng I

Rank bạc kim

platium-aov
 • Bạch kim V
 • Bạch kim IV
 • Bạch kim III
 • Bạch kim II
 • Bạch kim I

Rank kim cương

Diamond-aov
 • Kim cường V
 • Kim cường IV
 • Kim cường III
 • Kim cường II
 • Kim cường I

Rank tinh anh

veteran-aov
 • Tinh anh V
 • Tinh anh IV
 • Tinh anh III
 • Tinh anh II
 • Tinh anh I

Rank thách đấu

Thách đấu là rank cao nhất trong Liên Quân.

master-aov

Xem thêm: Bảng xếp hạng rank liên quân

Previous article

Chi tiết tướng Điêu Thuyền Liên Quân Mobile

Next article

Top 5 Tướng Leo Cao Thủ mạnh Mùa 20 bạn nên chơi
[X]