Skip to content

Archive:

Game Moba

Thần hỏa Cassiopeia

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Cassiopeia là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA CASSIOPEIA XÀ NỮ Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của Cassiopeia, ghi […]

Thần hỏa Camille

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Camille là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA CAMILLE BÓNG THÉP Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của Camille, ghi […]

Thần hỏa Caitlyn

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Caitlyn là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA CAITLYN CẢNH SÁT TRƯỞNG PILTOVER Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Braum

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Braum là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA BRAUM TRÁI TIM CỦA FRELJORD Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Brand

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Brand là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA BRAND THẦN LỬA Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của Brand, ghi […]

Thần hỏa Blitzcrank

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Blitzcrank là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA BLITZCRANK NGƯỜI MÁY HƠI NƯỚC Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Bard

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Bard là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA BARD ÔNG BỤT VŨ TRỤ Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Azir

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Azir là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA AZIR HOÀNG ĐẾ SA MẠC Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Aurelion Sol

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Aurelion Sol là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA AURELION SOL ÁC LONG THƯỢNG GIỚI Hãy bắt đầu theo dõi thành […]

Thần hỏa Ashe

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Ashe là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA ASHE CUNG BĂNG Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của Ashe, ghi […]

Thần hỏa Aphelios

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Aphelios là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA APHELIOS SONG NGUYỆT CHIẾN BINH Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Annie

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Annie là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA ANNIE ĐỨA TRẺ BÓNG TỐI Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Anivia

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Anivia là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA ANIVIA PHƯỢNG HOÀNG BĂNG Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của Anivia, […]

Thần hỏa Amumu

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Amumu là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA AMUMU XÁC ƯỚP U SẦU Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Alistar

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Alistar là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA ALISTAR QUÁI VẬT ĐẦU BÒ Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Akali

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Akali là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA AKALI SÁT THỦ ĐƠN ĐỘC Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Ahri

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Ahri là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA AHRI HỒ LI CHÍN ĐUÔI Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Thần hỏa Aatrox

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của Aatrox là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA AATROX QUỶ KIẾM DARKIN Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của Aatrox, […]

Thần hỏa yasuo

Bạn đang cần tìm hiểu “Thần hỏa của yasuo là gì phải không?”. Hay bạn đang có ý định sở hữu thần hỏa của vị tướng này. Cùng Izgaming tìm hiểu ngay thần hỏa của Zayra trước khi sở hữu chúng nhé. THẦN HỎA YASUO KẺ BẤT DUNG THỨ Hãy bắt đầu theo dõi thành tựu của […]

Vaybu là gì ? Trào Lưu Vayne LMHT

Vaybu là thuật ngữ dùng để chỉ những bạn thích chơi tướng Vayne trong game Liên Minh Huyền Thoại. Họ cho rằng Vayne có thể chiến thắng tất cả các thể loại tướng khác trong Liên Minh như: Trùm tank hay sát thủ, xạ thủ, pháp sư,… Đồng thời thuật ngữ này cũng có 1 […]

[X]