Skip to content

Cách ghép đồ DTCL mùa 8

Written by


Chào các bạn! Hôm nay Izgaming sẽ cập nhật bảng công thức ghép đồ dtcl mùa 8 mới nhất. Nắm vững công thức ghép đồ sẽ giúp bạn nhanh chóng hơn trong việc lựa chọn trang bị cần thiết trong mỗi vòng đấu.

Danh sách trang bị dtcl mùa 8

Gióng cột ngang với cột dọc điểm giao nhau là trang bị bạn cần ghép trong dtcl mùa 8.

Trang bị cơ bản:

Trang bị lớn:

Danh sách ấn:

Bảng công thức ghép đồ dtcl mùa 8

Công thức ghép cho từng trang bị:

cach-ghep-do-dtcl-mua-8-1
cach-ghep-do-dtcl-mua-8-2
cach-ghep-do-dtcl-mua-8-3
Bảng ghép đồ dtcl mùa 8
Cuồng Đao Guinsoo: Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ
Dao Điện Statikk: Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần
Quyền Năng Khổng Lồ: Cung Gỗ + Giáp Lưới
Thông Đạo Zz’Rot: Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ
Cuồng Cung: Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc
Cung Xanh: Cung Gỗ + Găng Đấu Tập
Áo Choàng Gai: Giáp Lưới + Giáp Lưới
Vô Cực Kiếm: Kiếm BF + Găng Đấu Tập
Kiếm Tử Thần: Kiếm BF + Kiếm BF
Diệt Khổng Lồ: Kiếm BF + Cung Gỗ
Kiếm Súng Hextech: Kiếm BF + Gậy Quá Khổ
Huyết Kiếm: Kiếm BF + Áo Choàng Bạc
Ngọn Thương Shojin: Kiếm BF + Nước Mắt Nữ Thần
Cờ Zeke: Kiếm BF + Đai Khồng Lồ
Đại Bác Liên Thanh: Cung Gỗ + Cung Gỗ
Áo Choàng Lửa: Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ
Tim Băng: Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần
Dây chuyền Iron Solari: Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ
Thú Tượng Thạch Giáp: Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc
Áo Choàng Tĩnh Lặng: Giáp Lưới + Găng Đấu Tập
Bàn Tay Công Lý: Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập
Quyền Trượng Thiên Thần: Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ
Quỷ Thư Morello: Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ
Giáp Máu Warmog: Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ
Guardbreaker (Chùy phản kích): Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập
Vuốt Rồng: Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc
Nỏ Sét Ionic: Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ
Chén Sức Mạnh: Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần
Phong Kiếm: Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ
Áo Choàng Giải Thuật: Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập
Bùa Xanh: Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần

Trang bị mạnh nhất dtcl mùa 8

Loại S: Guinsoo’s Rageblade, Morellonomicon, Spear of Shojin, Tactician’s Crown, Archangel’s Staff, Bloodthirster, Gargoyle Stoneplate.

Loại A: Infinity Edge, Jeweled Gauntlet, Sunfire Cape, Giant Slayer, Hand of Justice, Hextech Gunblade, Thief’s Gloves, Titan’s Resolve, Warmog’s Armor.

Loại B: Protector’s Vow, Rabadon’s Deathcap, Rapid Firecannon, Runaan’s Hurricane, Statikk Shiv, Zz’Rot Portal, Blue Buff, Bramble Vest, Deathblade, Ionic Spark.

Loại C: Quicksilver, Redemption, Zephyr, Dragon’s Claw, Edge of Night, Last Whisper.

Loại D: Locket of the Iron Solari, Shroud of Stillness, Zeke’s Herald, Chalice of Power, Guardbreaker.

Xem thêm:

Previous article

Cách roll tướng DTCL mùa 8 chính xác nhất

Next article

Cách lên đồ cho tướng DTCL mùa 8 theo Iz gaming