Skip to content

Archive:

Âm Dương Sư

Shishio : Tiểu Lộc Nam (Lộc) – Âm Dương Saư

Shishio tên tiếng việt là Tiểu Lộc Nam (Lộc) 1 thần thức cực kỳ quý hiếm với khả năng khống chế, tấn công đơn thể/quần thể trong Âm Dương Sư. Xiǎolù nán 小鹿男, Shishio シシオ, Sisio 시시오 Xếp loại: SSR Khả năng: Khống chế, tấn công đơn thể/quần thể. Kỹ năng: Nguyên liệu thức tỉnh […]

Enma: Diêm Ma (Diêm) – Âm Dương Sư

Enma tên tiếng việt là Diêm Ma (Diêm) 1 thần thức cực kỳ quý hiếm với khả năng khống chế, công kích đơn thể trong Âm Dương Sư. Yán mó 阎魔, Enma 閻魔, Yeomla 염라 Xếp loại: SSR Khả năng: Khống chế, công kích đơn thể. Kỹ năng: Nguyên liệu thức tỉnh  Tăng sức mạnh: […]

Lãnh chúa Arakawa: Hoang Xuyên chi Chủ (Xuyên) – Âm Dương Sư

Lãnh chúa Arakawa tên tiếng việt là Hoang Xuyên chi Chủ (Xuyên) là 1 thần thức cực kỳ quý hiếm với khả năng công kích đơn thể cực mạnh trong Âm Dương Sư. Huāngchuān zhī zhǔ 荒川之主, Aragawa no Aruji 荒川の主, Alakawa 아라카와 Xếp loại: SSR Khả năng: Công kích đơn thể Kỹ năng: Nguyên […]

Shuten Douji : Tửu Thôn Đồng Tử (Tửu) – Âm Dương Sư

Shuten Douji tên tiếng việt là Tửu Thôn Đồng Tử (Tửu) là 1 thần thức cực kỳ quý hiếm với khả năng công kích đơn thể cực mạnh trong Âm Dương Sư. Jiǔ tūn tóngzǐ 酒吞童子, Shuten-dōji 酒吞童子, Jucheondongja 주천동자 Xếp loại: SSR Khả năng: Công kích đơn thể Kỹ năng: Nguyên liệu thức tỉnh […]

Danh sách Thức Thần SR Âm Dương Sư mạnh nhất

Thức thần SR là loại siêu hiếm trong Âm Dương Sư, có tỷ lệ ra rất thấp. Thức thần SR dùng để vẽ bùa xanh, bùa tím, khuyết ngọc, ném đậu trong bách quỷ dạ hành, tặng mảnh khi ủy thác, hoàn thành nhiệm vụ, đi phong ấn yêu khí, xin trong Hội, trade mảnh […]

Danh sách thần thức Âm Dương Sư

Âm dương sư được chia thành các thức thần: N, S, SR, SSR, SSN với sức mạnh khác nhau. Mỗi thức thần đảm nhận vai trò và cùng bộ kỹ năng khác nhau. Cập nhật danh sách các thức thần trong Âm Dương Sư: Thức thần N Thức thần R Thức thần SR Thức thần […]

Thức thần Ootengu – Đại Thiên Cẩu (Cẩu) Âm Dương Sư

Ootengu tên tiếng việt là Đại Thiên Cẩu (Cẩu) là 1 thần thức cực kỳ quý hiếm với khả năng công kích quần thể cực mạnh trong Âm Dương Sư. Dà tiāngǒu 大天狗, Ō͘tengu 大天狗, 다이텐구 Xếp loại: SSR Khả năng: Công kích quần thể Kỹ năng: Nguyên liệu thức tỉnh  Tăng sức mạnh: Lực […]

Danh sách Thức Thần SSR Âm Dương Sư mạnh nhất

Thức thần SSR cực kỳ quý hiếm trong Âm Dương Sư, có tỷ lệ ra rất thấp và phụ thuộc nhiều vào nhân phẩm của người chơi. Cập nhật danh sách các thức thần SSR trong Âm Dương Sư: Xem loại thức thần khác: Tại Đây Tìm thần thức Đầu tiên, các bạn nên hoàn […]

[X]